Filterpatron

Filterpatroner er engangs-filterelementer beregnet til de højeste krav til smudsudskilning. De monteres i enkeltfiltre (simplexfiltre), dobbeltfiltre (duplexfiltre) og til filtrering af returskylningsvæske i automatfiltre. Filterpatroner bruges som økonomiske og effektive filterelementer til vandbearbejdning – hovedsageligt af mindre mængder. Filterpatroner bruges takket være deres høje filtertæthed også som fortiltre til beskyttelse af vandbehandlingssystemer af høj kvalitet.
En filterpatron består af plisserede plast-, glasfiber-, filt- eller papirelementer som filtermiddel. Hulpladestøtteanordningen sikrer optimal stabilitet og perfekt beskyttelse af filtermåtterne. Filterelementet kan filtrere meget fine smudspartikler fra 3 til 50 mikrometer og bruges hovedsageligt til vandbearbejdning. Takket være de plisserede, altså foldede, elementers store overflade imponerer filterpatronerne med deres høje kapacitet til at optage smuds ved lavt tryktab, høj volumenstrøm og lang brugstid.
I filterpatroner strømmer væsken udefra og ind. Smudspartikerne, som sand, rust eller metalspåner, klæber således til filtermidlets overflade. Den rensede væske løber herefter ud af filterpatronen og ledes tilbage i anlægget. Materialets fibre kommer ikke ud i vandet ved filtreringen.

Filterpartoner bruges i BOLLFILTER til rengøring af følgende væsker:

  • Vand
  • Smøreolie
  • Flydende brændstoffer, f.eks. tung olie og let olie

Filterpatroner kan ikke rengøres, men skal derimod udskiftes. Hvis man forsøger at rengøre dem, bliver de beskadiget, og filtreringseffekten neutraliseres.

Filterpatron
Nøgledata for produktet:
Enkeltfiltertype:1.78.1/1.58.1, BFB-P
Dobbeltfiltertype:BFD, BFD-P, 2.04.5*
Automatfiltertyper:Slamoliefilter til type 6.64
Filtertæthed
fra/til:
3 µm - 50 µm
Filtermiddel:– Papirmåtter (1)
– Polyestermåtter (2)
– Glasfibermåtte (3)
Magnetindsats:-
Gennemstrømningsretning:► [   ] ◄
Rengøring/udskiftning:udskiftning
* ved type 2.04.5 ikke til alle husstørrelser

TilbageFilterelementer

After-Sales Service

Carsten Wiese

Tel: +45 45/42 12 00

info@bollfilter.dk