Indsats med filterstave

Filterstave bruges i BOLL & KIRCH enkeltfiltre (simplexfiltre) og dobbeltfiltre (duplexfiltre). De består af holdbart trådvæv af rustfrit stål med en filtertæthed på 10 til 150 mikrometer. Efter valg kan der monteres en magnetindsats i indsatsen med filterstave til at opfange metalpartikler.
En filterstav indeholder flere parallelt koblede vævsstave, der kan sættes eller skrues på, med samme mål. På den måde opstår der en stor filterflade med lille konstruktionsstørrelse. Indsatsen med filterstave har en specielt høj differenstrykfasthed. Ved at bruge trådvæv i rustfrit stål kan filterstavene rengøres mange gange og bruges økonomisk over en lang periode. En indsats med filterstave af rustfrit stål er det første valg, især ved høje temperaturer og i driftsomgivelser, hvor plast, fibermåtte eller papir er uegnet.
Filterstavene fra BOLL & KIRCH er velegnede til filtrering af væsker med en lavt indhold af faste stoffer, hvilket betyder, at de hovedsageligt bruges til væsker, der allerede er meget rene, f.eks. til vandbearbejdning. Til filtrering indstrømmes indsatsen med filterstave i filtret udefra og ind, så der kan ske en mekanisk overfladefiltrering. Indsatser med filterstave kan tilpasses næsten ubegrænset efter de forskellige krav fra industrien.

Sammenlignet med mantelsi-indsatsen imponerer en indsats med filterstave med en klart større filterflade og længere brugstid, også takket være færre komponenter og lettere rengøring. Desuden kan filterstavene udskiftes enkeltvist.
Til rengøring afmonteres filterstavene fra det spærrede filterkammer, renses manuelt med en rensevæske, blæses ud med trykluft og sættes atter ind i filtret. Takket være den tilpassede fiksering og centrering af filterelementet er den højeste processikkerhed garanteret.

Indsats med filterstave
Nøgledata for produktet:
Enkeltfiltertype: 1.03.2, 1.65.1/1.53.1
Dobbeltfiltertype: 2.05.5, BFD
Automatfiltertyper: -
Filtertæthed
fra/til:
10 µm - 150 µm
Filtermiddel: Trådvæv i rustfri stål
Magnetindsats: valgfri
Rengøring/udskiftning: ► [  ] ◄
Rengøring/udskiftning: manuel rengøring

After-Sales Service

Carsten Wiese

Tel: +45 45/42 12 00

info@bollfilter.dk