Mantelsi

Mantelsi-indsatsen består af flere cylindriske mantelsier. Disse giver en stor filterflade ved et lavt rumbehov og muliggør anvendelsen af en si med finmasket væv.

Mantelsi
Nøgledata for produktet:
Enkeltfiltertype:1.03.2, 1.65.1/1.53.1
Dobbeltfiltertype:2.05.5
Automatfiltertyper:
Filtertæthed
fra/til:
10 µm - 2 mm
Filtermiddel:Trådvæv i rustfri stål
Magnetindsats:valgfri
Gennemstrømningsretning:► [  ] ◄
Rengøring/udskiftning:manuel rengøring

After-Sales Service

Carsten Wiese

Tel: +45 45/42 12 00

info@bollfilter.dk