Stjernesi


Stjernesier bruges i enkeltfiltre og dobbeltfiltre til væskefiltrering. Si-indsatsen udgør dermed den vigtigste komponent i væskefiltret. Den består af en støtteanordning og af filtervævet, der er fastgjort til den. Vand, olie, smøremidler eller flydende brændstof flyder gennem filterelementet udefra og ind, smudspartikler filtreres dermed ud gennem filtermediet, den rene væske løber ud af stjernesien og tilføres atter anlægget.
Gennem plisseringen af filtermidlet, der består af trådvæv i rustfrit stål, får stjernesien en stor filterflade med meget smal diameter. Det muliggør lange rengøringsintervaller og anvendelse af en fin vævssi med kun ringe tryktab. Stjernesier opnår en filtertæthed på 10 til 250 mikrometer.
Tryktabet viser filterelementets tilsmudsningsgrad. Efter ønske kan der også monteres en differenstrykindikator. For at rense sielementet skal anlægget frakobles ved enkeltfiltre, og ved dobbeltfiltre skal der skiftes til det filterkammer, der står i reserve, ved at aktivere omstillingshanetolden.

Det tilsmudsede filterkammer trykaflastes derpå med udluftningsskruen, husdækslet på det frakoblede filterkammer åbnes, og stjernesien trækkes ud ved bøjlen. Der kan fjernes store smudspartikel fra filterelementet ved at ryste det. Fastsiddende smuds fjernes ved hjælp af opblødning og skylning med en rengøringsopløsning og evt. en let højtryksrensning. For at afslutte rengøringen blæses filterelementet ud med trykluft. Efter maksimalt fire til fem timer kan den rensede stjernesi atter sættes ind i filterhuset.
Hvis den væske, der skal renses, indeholder en stor mængde ferrit, kan stjernesien udstyres med en magnetindsats. Denne magnetindsats består af en cylinderformet magnet, der er sat på en metalstav og sidder i midten af filterelementet. For at rengøre magnetindsatsen afmonteres den, inden stjernesien sættes i igen, og det fastsiddende smuds kan nemt tørres af.

Stjernesi
Nøgledata for produktet:
Enkeltfiltertype:1.12.2, 1.78.1/1.58.1, BFB-P
Dobbeltfiltertype:2.04.5, BFD, BFD-P
Automatfiltertyper:-
Filtertæthed
fra/til:
10 µm - 250 µm*
Filtermiddel:Trådvæv i rustfri stål
Magnetindsats:valgfri
Gennemstrømningsretning:► [  ] ◄
Rengøring/udskiftning:manuel rengøring
* ved typerne 1.12.2, 2.04.5: 10 µm - 150 µm

TilbageFilterelementer

After-Sales Service

Carsten Wiese

Tel: +45 45/42 12 00

info@bollfilter.dk