BOLLFILTER Enkelt Type 1.12.2

BOLLFILTER Enkelt Type 1.12.2

Nominel bredde DN 25 til DN 80
Tilslutning Inline Ja
Filterelement Stjernesi, Engangspatroner, Kurvesi (ikke for Gasformigt brændstof)
Filtreringsgrad 10 µm til 5 mm
Tryktrin PN 32/40
Husmateriale SG-jern
Rustfrit støbegods (DN 25, DN 50, DN 65 og DN 80)
Fås som ekstraudstyr - Optisk eller elektrisk differenstrykindikator
- Dækselsikring
Generelt tilbehør og specialudstyr 1.) Forskruninger
Fleksible tilslutningsmuligheder
f.eks. flanger, NPT, svejse ende, kuglehaner, nåleventiler

2.) Instrumenter
Tilslutninger for optiske og optisk/elektriske differenstryk måle instrumenter samt transmittere.

3.) Materialer
Filter på forespørgsel i Duplex eller Super Duplex

4.) Optionelt udstyr
Løfte/svinge-anordning til dæksel
Dækselsikring

Enkeltfilter til flydende filtrering

Enkeltfiltret type 1.12.2 er et partikelfilter til vand og olie. BOLLFILTER anvendes overalt, hvor filtret kan frakobles ved hjælp af låseorganer.

Det monteres i suge- eller trykledninger for at filtrere væsker og beskytter på den måde efterfølgende dele på anlægget, f.eks. pumper, lejer, varmevekslere, ventiler eller rørledninger mod tilsmudsning eller tilstopning.

Rengøring af Enkeltfiltret type 1.12.2

Tryktabet i filtret viser tilsmudsningsgraden. Efter ønske kan der også monteres en optisk eller en elektronisk differenstrykindikator. Når sielementet skal renses, skal anlægget i modsætning til duplexfiltre frakobles, eller gennemstrømningen skal afbrydes ved hjælp af låsearmaturer. På den måde trykaflastes filterkamrene via udluftningsskruen. Derpå kan husdækslet tages af, og sielementet kan tages ud. Det afmonterede sielement skylles rent i rensevæske, f.eks. BOLL-CLEAN 2000, og blæses ud med trykluft.

Funktioner af Enkeltfiltret type 1.12.2

Den yderst kompakte konstruktion, de minimale tryktab og et lille antal komponenter gør væskefiltret særligt robust og sørger for, at enkeltfiltret type 1.12.2 kan bruges helt uden vedligeholdelse, bortset fra kontrol med pakningerne og rengøring af filterelementet. Dækslets lås er nemt at løsne og kan efter ønske beskyttes mod uautoriseret åbning ved hjælp af en ekstra dækselsikring.

 

Downloads

BOLLFILTER Simplex Type 1.12.2
BOLLFILTER Simplex type 1.12.2 ▶ Minimal pressure losses ✓ Most compact construction ✓ Minimal number of components ✓   ▶ Mehr erfahren!
Roobert Jellinggaard | BOLL & KIRCH

You want to find out more?

Robert Jellinggaard Managing Director +45 45/42 12 00