BOLLFILTER Dobbelt Type 2.04.5

BOLLFILTER Duplex type 2.04.5 er et dobbeltfilter, der bruges til filtrering af væsker som vand, olie og flydende brændstoffer. Det kan monteres i suge- eller trykledninger til beskyttelse af efterfølgende anlægsdele som ventiler, pumper, skydere, manometre eller rørledninger og beskytter disse mod tilsmudsning og tilstopning.


Dobbeltfiltret BOLLFILTER Duplex type 2.04.5 består af to filterkamre. Som filterelementer bruges efter valg stjerne- eller kurvesier, der kan fjerne partikler på 10 mikrometer til 5 mm fra væsker. For også at kunne fastholde de fineste metalliske faste stoffer i filterelementet kan der efter ønske også monteres magnetstave i sielementerne.

Mens det ene filterkammer i duplexfiltret er i filtreringsfasen, står det andet kammer altid renset i reserve til væskefiltreringen. Når tolerancegrænsen for tilsmudsningen i det aktive kammer er nået, viser tryktabet filtrets tilsmudsningsgrad. Efter ønske kan der monteres en smudsindikator.

Til rengøring trykaflastes det tilsmudsede filterkammer med udluftningsskruen, husdækslet tages af, og sielementet afmonteres. Filterelementet skylles rent med rensevæske og blæses til sidst ud med trykluft.

Duplexfiltrets styrke består i, at det kan bruges helt uden vedligeholdelse, bortset fra kontrol med pakningerne og filterrengøring, og at det ikke skal frakobles ved tilsmudsning af anlægget. Det bruges dog mest, der hvor det ikke uden videre er muligt eller er meget uøkonomisk at frakoble maskiner og anlæg, f.eks. i marinen eller den producerende industri.

BOLLFILTER Dobbelt Type 2.04.5
Nominel bredde DN 25 til DN 80
Omskiftning Hanetold
Filterelement Stjernesi
Kurvesi
Filtreringsgrad 10 µm - 5 mm
Tryktrin PN 25
Husmateriale SG-jern
Fås som ekstraudstyr - Optisk eller elektrisk differenstrykindikator
- Opvarmning

Kontakt

Robert Jellinggaard
Tel.: +45 45 42 12 00
E-Mail: rj@bollfilter.dk

KONTAKTFORMULARER