Gasformigt brændstoffer

Inden for skibsfart skal filteranlæg opfylde helt andre krav: Ud over beskyttelse af motorerne fokuserer rederier på en nedsættelse af brændstofforbruget og på miljøaspekterne. De lange sejltider mellem havnene gør robuste filteranlæg til en absolut nødvendighed, så motorerne fungerer fejlfrit.

Ud over tung olie og marinediesel spiller flydende naturgas (LNG) en stadigt større rolle som moderne brændstof til drift af skibe. Særligt når det drejer sig om miljøkrav er dette brændstof langt mere venligt end diesel eller tung olie. Såkaldte dobbeltbrændstofmotorer (dual fuel motors), der kan fungere med gas, diesel eller tung olie, tager hensyn til dette. I gasdrift har disse motorer nemlig brug for endnu et brændstof: tændolie. Det bruges til at starte forbrændingen af gassen i stempelrummet. Denne tændolie er en yderst ren diesel, der skal filtreres meget grundigt.

Gasfiltre skal beskytte motorkomponenter mod slitage og skader og skal derfor kunne modstå meget høj volumenstrømme.

Afhængigt af forureningen af den ubehandlede gas og de indeholdte partikler og aerosoler skal der bruges forskellige processer. I den forbindelse kan det dreje sig om en filtrering af faste stoffer, af væsker eller en kombination af begge. Resultatet af filtreringen afhænger altid af typen af det anvendte filtermiddel, af filterelementet og af den evt. kombinerede forudskiller.

BOLL & KIRCH har som specialist inden for gasfiltrering også effektive produkter i programmet. Der findes filterhuse af støbegods, stål eller rustfrit stål i en lang række forskellige tryktrin. Alle filterelementer er til egen konstruktion og laves udelukkende til fremstilling af kunden selv. Her bruges der hovedsageligt rustfrit stål og glasfiber som filtermiddel.

De valgte materialer og den bedste bearbejdning garanterer, at brændstoffiltret fra BOLL & KIRCH fungerer perfekt, er pålideligt og ikke kræver nogen vedligeholdelse.

Enkeltfilter

BOLLFILTER Enkelt Type 1.12.2

BOLLFILTER Enkelt Type 1.12.2
Nominel bredde
DN 25 til DN 80
Tilslutning Inline
Ja
Filterelement
Stjernesi
Engangspatroner
Kurvesi (ikke for Gasformigt brændstof)
flere detaljer

BOLLFILTER Enkelt Type 1.78.1/ 1.58.1

BOLLFILTER Enkelt Type 1.78.1/ 1.58.1
Nominel bredde
DN 65 til DN 350
Tilslutning Inline
Nej
Filterelement
Stjernesi
Engangspatroner
flere detaljer

Dobbeltfilter

BOLLFILTER Dobbelt Type BFD-P HD

BOLLFILTER Dobbelt Type BFD-P HD
Nominel bredde
større på forespørgsel
Filterelement
- Engangspatron af glasfiber fleece/rustfrit stål*
- vaskbare elementer (stjernesi) i rustfrit stål
Filtreringsgrad
0,5 - 250 µm
flere detaljer