BOLLFILTER Enkelt Type 1.12.2

Enkeltfiltret type 1.12.2 er et partikelfilter til vand og olie. BOLLFILTER anvendes overalt, hvor filtret kan frakobles ved hjælp af låseorganer.

Det monteres i suge- eller trykledninger for at filtrere væsker og beskytter på den måde efterfølgende dele på anlægget, f.eks. pumper, lejer, varmevekslere, ventiler eller rørledninger mod tilsmudsning eller tilstopning.

Tryktabet i filtret viser tilsmudsningsgraden. Efter ønske kan der også monteres en optisk eller en elektronisk differenstrykindikator. Når sielementet skal renses, skal anlægget i modsætning til duplexfiltre frakobles, eller gennemstrømningen skal afbrydes ved hjælp af låsearmaturer. På den måde trykaflastes filterkamrene via udluftningsskruen. Derpå kan husdækslet tages af, og sielementet kan tages ud. Det afmonterede sielement skylles rent i rensevæske, f.eks. BOLL-CLEAN 2000, og blæses ud med trykluft.

Den yderst kompakte konstruktion, de minimale tryktab og et lille antal komponenter gør væskefiltret særligt robust og sørger for, at enkeltfiltret type 1.12.2 kan bruges helt uden vedligeholdelse, bortset fra kontrol med pakningerne og rengøring af filterelementet. Dækslets lås er nemt at løsne og kan efter ønske beskyttes mod uautoriseret åbning ved hjælp af en ekstra dækselsikring.

BOLLFILTER Enkelt Type 1.12.2
Nominel bredde DN 25 til DN 80
Tilslutning Inline Ja
Filterelement Stjernesi
Engangspatroner
Kurvesi (ikke for Gasformigt brændstof)
Filtreringsgrad 10 µm til 5 mm
Tryktrin PN 32/40
Husmateriale SG-jern
Rustfrit støbegods (DN 25 og 50)
Fås som ekstraudstyr - Optisk eller elektrisk differenstrykindikator
- Dækselsikring

Kontakt

Robert Jellinggaard
Tel.: +45 45 42 12 00
E-Mail: rj@bollfilter.dk

KONTAKTFORMULARER