BOLLFILTER Automatisk Type 6.46/ 6.48

Dieselmotorer og dieselgeneratorer stiller store krav til smøremiddelfiltreringen. Kvaliteten af smøreolien er nemlig med til at afgøre, hvor lang tid olien kan bruges, om motoren fungerer perfekt og dermed også hvor høje driftsomkostningerne er.

Smøreoliefiltrene BOLLFILTER automatfilter type 6.46 og 6.48 imponerer rederier, motorproducenter og værfter over hele verden, fordi de…

… garanterer en defineret renhedsgrad af den cirkulerende smøreolie.
… giver mulighed for konstant og fejlfri motorfunktion i konstant drift, også ved varierende motorbetingelser.
… øger motorens holdbarhed, idet de beskytter motorlejerne og nedsætter slitage af lejerne.
... ikke kræver vedligeholdelse og har lange brugstider og dermed bidrager til at holde driftsomkostningerne nede.
… er mere økonomiske og miljøvenlige end filtre med papirpatroner.

BOLLFILTER automatfiltre 6.46 og 6.48 er til konstant skylning. De har ikke brug for en fremmed energikilde og er konstrueret, så de ikke behøver vedligeholdelse. På grund af deres konstruktion er der mulighed for både lodret og vandret drift. . Denne egenskab giver mulighed for direkte montering på en motor. Gennem et turbinehjul, der er installeret i filterindløbet, drejes skylleanordningen konstant med volumenstrømmen.

Den kontinuerlige tvær- og modstrømsskylning sikrer en regelmæssig rengøring. Desuden sørger en sikkerhedssi om filterstave og overstrømsventiler for sikkerhed i nødstilfælde. På den måde kommer der aldrig ufiltreret olie til motoren. Konstruktionen af BOLLFILTER automatfilter type 6.46 og 6.48 er overbevisende enkel og robust. Automatfiltrets hus er fremstillet af sfærisk grafit og fås i forskellige størrelser og nominelle diametre. Begge filtertyper kan uden problemer tilpasses specielle kundekrav. Specielle husformer til montering på en motor eller til opbygning på et modul implementeres på kort tid efter kundens ønske.Det karakteristiske for disse smøreoliefiltre fra BOLL & KIRCH er den regelmæssige og permanente returskylning af filterstavene. Uden fremmed energi og fremmedmedier fungerer de helt uafhængigt og når konstant en høj rengøringseffekt. Desuden kræves der ekstremt få reservedele og kun lidt vedligeholdelse.

BOLLFILTER Automatisk Type 6.46/ 6.48
Nominel bredde DN 50 til DN 150
Filterelement Filterstave med plast eller stålvæv
Filtreringsgrad 25 µm abs. og 48 µm abs.
Tryktrin PN 10
Husmateriale SG-jern

Kontakt

Robert Jellinggaard
Tel.: +45 45 42 12 00
E-Mail: rj@bollfilter.dk

KONTAKTFORMULARER