Ballastvand

Man kan ikke forestille sig den moderne fragtskibsfart uden ballastvand, selvom det giver et globalt, økologisk problem. For hvis ballastvandet optages i oprindelseshavnen til at stabilisere et containerskib, der ikke er fuldt lastet, og losses af i bestemmelseshavnen, flyttes også organismerne i vandet til nye levesteder. Bakterier, plankton, vira, små fisk, krebs eller gopler havner på den måde i økosystemer, der konstant kan ændre sig på grund af de nye arter.
Hvert år transporterer skibe mellem ti og tolv mia. tons ballastvand.
Konventionen om ballastvand fra International Maritime Organisation (IMO) gør det obligatorisk at bearbejde ballastvandet på skibene.

Til kontrolsystemet til ballastvand på store skibe er der en lang række løsninger. Til beskyttelse af disse flertrins-anlæg til ballastvandbehandling er det for de fleste systemer nødvendigt med en forfiltrering af det optagne havvand. For at gøre dette installeres et fint filter mellem grovadskilleren og den kemiske eller fysiske desinfektionsenhed. Den har til opgave at fjerne animalske og vegetabilske organismer samt sedimenter > 50 μm fra ballastvandet.

Kravene til ballastvandfiltrene er mange og høje. De skal:

  • overholde den krævede separationskapacitet
  • kombinere den krævede filtertæthed med høje gennemstrømningsmængder og lange brugstider,
  • hindre en tilstopning af filtervævet trods høj belastning fra ballastvandet med mindst 250.000 organismer pr. kubikmeter,
  • kunne modstå havvandets aggressivitet,
  • være let at installere, eftermontere, betjene og vedligeholde,
  • have et lavt pladsbehov og
  • bidrage til at holde anlæggets driftsomkostninger så lave som muligt

BOLLFILTER automatfilter type 6.18.3 til automatisk forfiltrering af havvand er økonomisk, avanceret teknik til nybyggeri og eftermontering og giver en robust beskyttelse af behandlingssystemer til ballastvand.

Automatfilter

BOLLFILTER Automatisk Type 6.18.3

BOLLFILTER Automatisk Type 6.18.3
Bemærk
Automatisk forfiltrering af søvand for at beskytte anlæg til behandling af ballastvand
Nominel bredde
DN 200 til DN 900
Filterelement
Cylindriske filterstave åbne i begge ender; maskevæv af Super Duplex (1.4410)
flere detaljer