BOLLFILTER Automatisk Type 6.18.3

Siden 2009 har det været obligatorisk med et kontrolsystem til ballastvand på skibe. Behandlingen af ballastvand skal hindre yderligere invasiv belastning af kystanlæggene på grund af fremmede vandorganismer, der udgør en stadigt større trussel for havets økosystemer.
Aggressivt havvand, stærkt vedhæftende organiske partikler og muslingebevoksning i og uden på behandlingsanlæg til ballastvand påvirker dog den optimale funktionalitet. Takket være en pålidelig forfiltrering med BOLLFILTER automatfilter type 6.18.3 sikres der en god beskyttelse af ballastvandanlæg.
I spændingsfeltet mellem strenge juridiske påbud, ekstremt tekniske krav og højt økonomisk pres er BOLLFILTER automatfilter type 6.18.3 den ideelle løsning til filtrering af ballastvand. Filtret repræsenterer økonomisk topteknik til nybyggeri og eftermontering af kontrolsystemer til ballastvand. Det imponerer teknisk og økonomisk takket være:

• det præcise filtreringsresultat,
• de høje gennemstrømningsmængder af havvand eller ballastvand pr. time,
• den optimerede skylleeffekt,
• holdbarheden takket være robust konstruktion og korrosionsbestandigt udstyr,
• det lave pladsbehov og den enkle installation,
 • den beskedne vedligeholdelse og reparation,
• økonomien ved anskaffelsen og under driften.

Takket være automatisk returskylning sikres en perfekt regenerering af filtervævet. Det fuldautomatiske filter opfylder forskrifterne for ubemandet drift på skibe. En ensartet serie med huse og nominelle tilslutningsbredder i forskellige størrelser giver mulighed for en dimensionering af ballastvandfiltret, der er tilpasset efter de individuelle forhold. På den måde opnås der betydelige omkostningsfordele.

Havvandsfiltret til ballastvand kræver kun en lille opstillingsplads, hvilket gør det endnu mere velegnet til brug til såvel nyt byggeri som til eftermontering. Den enkelte og robuste konstruktion gør det yderst vedligeholdelsesvenligt og holdbart. Nøglekomponentet i filtret er filterelementet, der takket være en specielt udviklet returskylningsanordning giver mulighed for en yderst effektiv og hurtig rengøring uden afbrydelse af filtreringsprocessen.

BOLLFILTER Automatisk Type 6.18.3
Bemærk Automatisk forfiltrering af søvand for at beskytte anlæg til behandling af ballastvand
Nominel bredde DN 200 til DN 900
Filterelement Cylindriske filterstave åbne i begge ender; maskevæv af Super Duplex (1.4410)
Filtreringsgrad optionelt 30µm, 40 µm eller 50 µm
Returskylningsmedie Eget medie
Tryktrin Størrelser op til DN 600: PN 10 ; størrelser fra DN 700: PN 6
Husmateriale -Størrelser op til DN 400: SG-Jern
-Størrelser fra DN 500: C-stål
Konstruktionskendetegn Åbne, cylindriske filterstave med hydrodynamisk element – skiftende returskylning med to skyllearme

Kontakt

Jens Debel-Hasløv
Tel.: +45 45 47 70 97
E-Mail: jh@bollfilter.dk

KONTAKTFORMULARER