BOLLFILTER Automatisk Type 6.18

Den økonomiske drift af tekniske anlæg, hvori store mængder kølevand i åbne eller lukkede kredsløb, brugsvand eller spildevand anvendes eller opstår, stiller de største krav til væskefiltreringen. De her anvendte vandfiltre skal
  • garantere en defineret renhedsgrad af den væske, der skal behandles,
  • sikre konstant og fejlfri drift af hele anlægget takket være deres pålidelighed og
  • bidrage til at holde driftsomkostningerne nede, da de er vedligeholdelsesfrie og har lange brugstider.

BOLLFILTER automatfilter type 6.18 opfylder disse krav til et industrielt vandfilter. Med den enestående bipolære funktion i filter- og returskylningsdrift sætter det nye standarder inden for vandfiltrering. Takket være det selvrensende returskylningssystem og let vedligeholdelse er det ideelt til drift i konstant kørende anlæg – også i afsides liggende områder eller uden personale på stedet.

Det bipolære funktionsprincip med cylindriske filterstave, der er åbne på to sider, har flere fordele i forhold til vandfiltre med koniske eller åndende stave:

  • De skal sjældnere udskiftes end koniske og åndende stave, da den effektive returskylning permanent hindrer, at stavene stoppes til. Det sparer omkostninger til personale og reservedele.
  • Deres udskillelse af faste stoffer er tydeligt bedre end for åndende stave, da der er fare for, at der i overgangen fra returskylningen til filtreringen i lamellerne på den åndede stav sætter sig smudspartikler fast, hvorved den oprindeligt definerede filtertæthed ikke opnås.
  • I modsætning til koniske og åndende filterstave kan de udstyres med længdedelte stave. På den måde opnår de fremragende resultater, især ved trådagtige tilsmudsninger.

Konstruktionen af BOLLFILTER automatfilter type 6.18 vandfiltret er overbevisende enkel og robust. Huset fremstilles, afhængigt af systemforholdene og egenskaberne for de væsker, der skal filtreres, af sfærisk grafit eller af svejset stål. Der findes forskellige størrelser med nominelle diametre op til 1000 mm til en gennemstrømningsvolumen på op til 10.000 m3/h. Sistavene og alle indvendige dele, monterede rørledninger og forskruninger består af krom-nikkel-molybdænstål. De eneste bevægelige dele er skyllearmen og dækarmen. Deres plastbøsninger indstilles automatisk.
Glidelejer og skyllebøsninger af kunststof er tætnede for at undgå tilsmudsning.

BOLLFILTER Automatisk Type 6.18
Nominel bredde DN 50 til DN 1000
Filterelement Horisontale -, vertikale spaltstave eller filterstave med væv og glat overflade
Filtreringsgrad 30 µm - 5 mm*
Returskylningsmedie Eget medie
Tryktrin PN 10 (højere tryk på forespørgsel)
Husmateriale Kuglegrafitstøbegods
Stål
Stål med indvendig gummibelægning
Rustfrit stål
specielle legeringer
Konstruktionskendetegn 2-sidede åbne, cylindriske filterstave (bipolært funktionsprincip)
* afhængig af filterstørrelse

Kontakt

Jens Debel-Hasløv
Tel.: +45 45 47 70 97
E-Mail: jh@bollfilter.dk

KONTAKTFORMULARER