Forskning & udvikling

Vores muligheder

 • Software til trykbeholderdesign, f.eks. AD, ASME
 • 3D-CAD
 • Multifokus-stereo-mikroskopi f.eks. Til undersøgelser af filtermidler
 • Gravimetrisk bestemmelse af smudsmængde med præcisionsvægt
 • Online-partikeltælling til olie og vand
 • Mobil skruespindelpumpe 8bar / 16m³/h med FU
 • Flowsimulation (CFD) med kommercielle open source-software

  CFD, Computational Fluid Dynamics

  • Beregning af stationære flowtilstande til bestemmelse af tryktab og til flowteknisk optimering af filterhuse
  • Beregning af transiente flowovergange med henblik på optimering af returskylninger og med henblik på undersøgelse af belastninger ved tryksvingninger
  •   Partikelsimulationer til optimering af filtermidler, cykloner og filterhuse

 • Strukturanalyse (FEM)

  FEM, Finite-Elemente Methode

  • Beregning af komponentdeformeringer under hensyntagen til komponentens eller materialets ikkelineære reaktioner
  • Optimering af komponenters og materialer reaktioner
  • Identificering af egenfrekvenser (modalanalyser)
  • Identificering af kraft/deformeringskarakteristik
  •  Kontaktanalyser
  • Forsøg og optimering af prototyper
  • Varmeovergangs- og varmeudvidelsesberegninger

Vores teststationer

Analyse ved hjælp af forskellige teststationer

 • Olieteststation til 14 m³ olievolumen med et maksimalt flow på 400m³/h, Mobilgard 312, tempereret til 60 ºC, standardiseret tilsmudsning med ISO-teststøv, trykområde 0-16 bar, online-måleteknik til tryk, volumenflow, partikelfordeling osv.
 • Vandteststation til 4 m³ vandvolumen, et maksimalt flow på 130 m³/h, trykområde 0-6 bar, defineret tilsmudsning, online-måleteknik til tryk, volumenflow, partikelfordeling osv.
 • Permanentbelastningsteststation til filterelementer
 • Gasfilterteststation, bestemmelse af aerosol-separationskornstørrelse, tryktab, udskillelseskapacitet, målinger under tryk op til 6 bar
 • Bubble-point-teststation iht. ISO 2942
 • Membranteststation
 • Havvandstest på forskellige institutioners teststationer