• Shutterstock
  • Shutterstock

Miljøstyring

Vores miljøpolitik:

1. Pligt til at beskytte vores miljø!
2. Tilstræb forbedringer!
3. Informer åbent!
4. Forebyggelse af miljøbelastninger og spild!
5. Miljøbeskyttelse angår os alle!

Pligt til beskyttelse af vores miljø

Opretholdelsen af vores naturlige miljø og livsgrundlaget for fremtidige generationer, sikring af arbejdspladser samt den stadige forbedring af arbejdsbetingelserne inden for virksomheden arbejdsområder er et særligt anliggende for direktionen. Den har derfor forpligtet sig til at indføre og opretholde et miljøstyringssystem, der opfylder kravene til den internationale miljøstandard ISO 14001.

Tilstræbe forbedringer

Med fastlæggelsen af de miljørelaterede mål og oprettelse af et miljøstyringsprogram forpligter direktionen sig til stadig at forbedre miljøsituationen.

Informer åbent

Alle medarbejdere i virksomheden er blevet informeret om miljøstyringssystemets mål og om miljøpolitikken, som den praktiseres. Miljøpolitikken i Boll & Kirch Filterbau GmbH kan gøres tilgængelig for alle i offentligheden.

Forebyggelse af miljøbelastning og spild

Direktionen og alle medarbejdere forpligter sig til at undgå alle unødvendige miljøbelastninger. De disponible ressourcer skal bruges optimalt; spild af energi, vand og råstoffer skal undgås. Affaldsprodukter i forarbejdningen skal genanvendes fornuftigt eller bortskaffes miljømæssigt korrekt.

Beskyttelse af miljøet angår os alle

Smukke ord kan ikke længere gør indtryk på nogen, det der tæller er de handlinger og resultater, som den enkelte står for. Beskyttelse af miljøet er en chance for os alle