• Begeisterung bei BOLLFILTER
  • Boll Team Fotolia

Virksomhedskultur

Fundamentet for virksomhedskulturen hos BOLL & KIRCH udgøres af fire værdier, der påvirker virksomhedens tænken og adfærd:

„Uden begejstring er der aldrig blevet opnået noget STORT.“

Begejstring: Vores medarbejder har alle en høj motivation og arbejdsmoral. Med energi og entusiasme yder hver enkelt sit bidrag til den succes, som Boll & Kirch Filterbau GmbH har opnået.

„Påskønnelse af værdier er et udtryk for omhu, sig selv og andre.“

Påskønnelse af værdier: BOLL & KIRCH lægger stor vægt på respektfuld omgang med mennesker. Men det er ikke blot den gensidige respekt, der er nødvendig, men også den interesse, opmærksomhed og venlighed, som man viser andre, er af enorm betydning.

„Integritet er ikke nogen filosofi – integritet er hårdt arbejde.“

Integritet: Integriteten bestemmes af en samvittighedsfuld og forbilledlig adfærd på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder deltager aktivt og positiv i at opbygge klimaet i virksomheden.

„Disciplin er vores bro mellem mål og evne.“

Disciplin: En kontrolleret og ansvarsbevidst optræden hos alle medarbejdere er et afgørende element i virksomhedens succes. At kunne administrere sig selv og evnen til at virkeliggøre ting er af enorm betydning på den globale scene.