• iStock
  • Shutterstock

Retningslinjer

Retningslinjer om bæredygtighed

Retningslinjerne om bæredygtighed hos Boll & Kirch Filterbau GmbH og forretningspartnere

Bæredygtighed er en langsigtet strategisk succesfaktor, ikke blot for Boll & Kirch Filterbau GmbH, men også for partnere og underleverandører. Med den nye retningslinje vedrørende bæredygtighed udfordres samtidigt idéen om en bæredygtig drift af virksomheden.

Som fundament for virksomhedens adfærd er der fire værdier i Boll & Kirch Filterbau GmbH's virksomhedskultur: Begejstring, opretholdelse af værdier, integritet og disciplin. Disse værdier vil vi leve ud i selve virksomheden og i vores forretningsforbindelser. I fællesskab med partnere og leverandører vil Boll & Kirch Filterbau GmbH sikre og fremme innovation og topydelse på en bæredygtig måde. Vores filosofi for samarbejdet er baseret på gensidige forventninger og pligter: Her fremhæves især pålidelighed, gennemsigtighed, kommunikation og bæredygtighed. Formålet med denne retningslinje om bæredygtighed forudsætter derfor, at der fastlægges en fælles ydelsesstandard, oplysningsarbejde og engagement for en ansvarsbevidst forretningsførelse.

Vi forventer, at vores direkte leverandører og partnere overholder denne retningslinje og sikrer dette princip via deres underleverandører. Desuden orienteres der efter internationalt anerkendte principper og konventioner som FN's Global Compact (http://www.unglobalcompact.org) og ILO's International Labor Standards (http://www.ilo.org). Desuden skal alle forretningsaktiviteter inden for leveringskæden opfylde de lokale love. Hvis nationale retlige bestemmelser, international ret, branchestandarder og den foreliggende retningslinje behandler det samme emne, gælder de strengeste bestemmelser altid.strengeren Bestimmungen anzuwenden.

Bæredygtighed:

Bæredygtig handel hviler på et tresøjlet koncept for økonomisk, økologisk og social udvikling, som konstant interagerer med hinanden. Brundtland-kommissionen definerede allerede i 1987 bæredygtig udvikling som
en udvikling, der "opfylder den aktuelle generations behov,
uden at den risikerer kommende generationers muligheder for at opfylde deres egne
behov". Selvom teksten allerede blev offentliggjort for 20 år siden,
har dens temaer ikke mistet deres aktualitet.