• iStock

II. Miljøstandarder

A) Miljøansvar

Virksomheden skal i forbindelse med miljøproblematikker forholde sig iht. forebyggelsesprincippet, indføre initiativer til fremme af miljøansvaret og fremme udvikling og formidling af miljøvenlige teknologier.

B) Miljøvenlig produktion

alle faser af produktionen skal der garanteres optimal miljøbeskyttelse. Dertil hører en proaktiv adfærd med henblik på at undgå eller minimere de følger af uheld, som kan påvirke miljøet negativt. Af specielt betydning har i den forbindelse anvendelsen og videreudviklingen af energi- og vandbesparende teknologier - præget af anvendelsen af strategier for emissionsreduktion, genbrug og videreanvendelse.

C) Miljøvenlige produkter

Alle produkter, der er fremstillet langs leverancekæden, skal opfylde miljøstandarderne for deres relevante markedssegmenter. Dette omfatter alle materialer og midler, som indgår i produktionen. Kemikalier og andre stoffer, der ved frigivelse til omverden udgør en fare, skal identificeres. For sådanne emner skal udarbejdes en håndteringsplan for farlige stoffer, så de kan håndteres, transporteres, lagres, viderebearbejdes eller genanvendes og kasseres på passende vis.