Voiteluaine

Voiteluöljyllä on ratkaiseva merkitys laivan moottorin toimintaan. Se muodostaa erottavan kalvon vierekkäisten liikkuvien osien välille ja estää niiden suoran kosketuksen, vähentää kitkalämpöä ja suojaa kulumiselta. Voiteluöljyhuolto on moottorin pitkäaikaisen suojauksen ehdoton edellytys. Likahiukkaset erotetaan voiteluöljystä tehokkailla suodattimilla ja poistetaan separaattoreilla.

Viskositeetti kuuluu voiteluöljyn tärkeimpiin ominaisuuksiin. Viskositeetin on oltava tarpeeksi korkea, jotta voiteluöljykalvo muodostuu ja tarpeeksi matala, jotta öljy silti virtaa moottorin sisällä. Öljyn ominaisuudet vaihtelevat moottorin käytön aikana. Öljyyn kertyy epäpuhtauksia, kuten polttoprosessin aikana muodostuvia nokihiukkasia ja mekaanisen hankaamisen aiheuttamia metallihiukkasia. Epäpuhtaudet nostavat öljyn viskositeettia ja heikentävät öljyn suojaavia ominaisuuksia. Tämä nostaa polttoaineen kulutusta ja heikentää moottorin tehoa. Lisäksi se kuluttaa ja vaurioittaa moottorin osia.

Nämä riskit voidaan poistaa vain tehokkaalla voiteluöljyn suodatuksella ja voiteluainehuollolla. Tavoitteena on pitää yllä öljyn laatua ja suojata moottoria.

Vaikka suodatuslaitteita olisi käytössä jo useita, niitä voi laajentaa ja kehittää. Sillä BOLLFILTER-suodattimet suodattavat likahiukkaset tehokkaasti ja suojaavat moottoria.
Ne varmistavat moottorin aukottoman käyttövarmuuden pitkällä aikavälillä. Samalla säästetään energiaa ja ympäristöä sekä pidemmällä aikavälillä myös käyttökustannuksia.

Perussuodatin

BOLLFILTER Perus Tyyppi 1.03.2

BOLLFILTER Perus Tyyppi 1.03.2
Nimellishalkaisija
DN 20 - DN 300
Liitännät linjassa
Kyllä
Suodatuselementti
Korisihti
Rengassihti
Monikerrosverkko
lisää tietoa

BOLLFILTER Perus Tyyppi 1.12.2

BOLLFILTER Perus Tyyppi 1.12.2
Nimellishalkaisija
DN 25 - DN 80
Liitännät linjassa
kyllä
Suodatuselementti
Laskostettu verkko
Korielementti
Patruunat
lisää tietoa

BOLLFILTER Perus Tyyppi 1.65.1/ 1.53.1

BOLLFILTER Perus Tyyppi 1.65.1/ 1.53.1
Nimellishalkaisija
DN 65 - DN 350
Liitännät linjassa
Ei
Valinnaisesti 1.65.2/ 1.53.2
Suodatuselementti
Korisihti
Rengassihti
Sauvasetti
Monikerrosverkko
lisää tietoa

BOLLFILTER Perus Tyyppi 1.78.1/ 1.58.1

BOLLFILTER Perus Tyyppi 1.78.1/ 1.58.1
Nimellishalkaisija
DN 65 - DN 350
Liitännät linjassa
Ei
Suodatuselementti
Laskostettu verkko
Kertakäyttöpatruunat
lisää tietoa

Kaksoissuodatin

BOLLFILTER Kaksois Tyyppi BFD

BOLLFILTER Kaksois Tyyppi BFD
Nimellishalkaisija
DN 25 - DN 150
Vaihtaminen
Palloventtiili
Suodatuselementti
Kynttiläsuodattimet ja korisihtielementit
lisää tietoa

BOLLFILTER Kaksois Tyyppi 2.05.5

BOLLFILTER Kaksois Tyyppi 2.05.5
Nimellishalkaisija
DN 100 - DN 250
Vaihtaminen
Puristusventtiili
Suodatuselementti
Korisihti
Rengassihti
Sauvasetti
Monikerrosverkko
lisää tietoa

Automaattisuodattimet

BOLLFILTER Automaatti Tyyppi 6.72

BOLLFILTER Automaatti Tyyppi 6.72
Nimellishalkaisija
DN 40 - DN 80
Suodatuselementti
Suodatuskynttilät
Suodatusaste
6 µm - 200 µm
lisää tietoa

BOLLFILTER Automaatti Tyyppi 6.64

BOLLFILTER Automaatti Tyyppi 6.64
Nimellishalkaisija
DN 100 - DN 400
Suodatuselementti
Kudoskynttilät;
kudoskynttilät erikoisterästä tasaisella pinnalla
Suodatusaste
6 µm - 150 µm
lisää tietoa

BOLLFILTER Automaatti Tyyppi 6.46/ 6.48

BOLLFILTER Automaatti Tyyppi 6.46/ 6.48
Nimellishalkaisija
DN 50 - DN 150
Suodatuselementti
Kudoskynttilät
Suodatusaste
25 µm abs. ja 48 µm abs.
lisää tietoa