Painolastivesi

Painolastivesi on rahtialuksille olennainen kuorma mutta samalla se on mittava kansainvälinen ympäristöongelma. Painolastivettä lastataan lähtösatamassa vajaakuormassa olevan rahtialuksen lisäpainoksi, ja vesi tyhjennetään aluksesta määränpäässä. Samalla vedessä olevat eliöt siirtyvät uuteen elinympäristöön. Uudenlaiset bakteerit, planktonit, virukset, pienet kalat, ravut ja meduusat saattavat aiheuttaa meren ekosysteemiin pysyviä muutoksia.
Joka vuosi aluksissa kuljetetaan 10–12 miljardia tonnia painolastivettä.
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) painolastivettä käsittelevässä sopimuksessa on päätetty painolastiveden esisuodatuspakosta. Sopimus solmittiin vuonna 2004 ja se tulee voimaan vuosi sen jälkeen, kun vähintään 30 lippuvaltiota on allekirjoittanut sen.

Suurten alusten painolastiveden käsittelyjärjestelmä voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Koska nämä järjestelmät koostuvat useista tasoista, niiden suojaaminen edellyttää automaattista esisuodatusta. Esisuodatus toteutetaan asentamalla karkean suodattimen ja kemiallisen tai fysikaalisen desinfiointiyksikön väliin hienosuodatin. Sen tehtävänä on suodattaa painolastivedestä eläin- ja kasviperäiset eliöt sekä yli 50 μm sedimentit.

Painolastivesisuodattimeen kohdistuu monenlaisia, tiukkoja vaatimuksia. Niiden on:

  • oltava vaaditun suodatusasteen mukaisia,
  • täytettävä vaadittu suodatusaste myös suurissa virtausmäärissä ja pitkien seisokkien aikana,
  • estettävä suodatinkudoksen tukkeutuminen, vaikka painolastivedessä olisi vähintään 250 000 eliötä kuutiometrillä,
  • kestettävä syövyttävää merivettä,
  • oltava helposti (jälki-)asennettavissa, käytettävissä ja huollettavissa,
  • mahduttava pieneen tilaan
  • pidettävä osaltaan laitteiston käyttökustannukset kurissa

BOLLFILTER 6.18.3 -automaattisuodatin on tarkoitettu meriveden automaattiseen suodatukseen. Huipputeknologiaa sisältävä suodatin on kustannustehokas valinta niin uusien painolastiveden käsittelylaitosten suojaksi kuin jälkiasennettavaksi.

Automaattisuodattimet

BOLLFILTER Automaatti Tyyppi 6.18.3

BOLLFILTER Automaatti Tyyppi 6.18.3
Huomautus
Meriveden automaattinen esisuodatus painolastiveden käsittelyjärjestelmien suojaksi
Nimellishalkaisija
DN 200 - DN 900
Suodatuselementti
molemmista päistä avoimet, lieriömäiset suodatinkynttilät; verkkokudos Superduplex (1.4410)
lisää tietoa