Laadunhallinta

Sertifikaatit

Boll & Kirch Filterbau GmbH:n tärkeimmät tavoitteet ovat; asiakkaidemme tyytyväisyys ja tuotteidemme laadun jatkuva parantaminen

Tähän käytetään nykyaikaisia välineitä, ammattihenkilöstöä ja motivoitunutta laadunvarmistustiimiä, joka pitää huolen tuotteidemme laadusta ja yrityksemme tavoitteista ja vastaa paineastia- ja ATEX-direktiivien täyttymisestä.

Laadunhallintajärjestelmämme on suunniteltu kansainvälisten normien mukaisesti ja sen ulkoisesta tarkastuksesta huolehtii Lloyd´s Register Quality Assurance. Se on jo vuodesta 1994 lähtien sertifioitu ISO 9001 ja vuodesta 2004 myös ISO 14001 mukaisesti ja sertifioitiin viimeksi uudestaan vuonna 2017.

Paras osoitus tästä on jatkuva vuorovaikutus eri hyväksyntälaitosten sekä laadunvarmistuksen ja vastaanoton alueella jatkuvasti seuraavat asiakashyväksynnät

Parempien virheanalyysien saamiseksi ja virheiden välttämiseksi on tuotannon kaikissa valmistusyksiköissä laadunhallinnasta vastaavat. He huolehtivat kyseisillä vastuualueilla materiaalin hankinnan, tuotannon suunnittelun ja toteutuksen välisestä yhteydenpidosta ja ovat aina tuotteen lähellä.

Jatkuvaa parannusprosessia mitataan ja sitä kehitetään edelleen lukuisissa, eri laitoksien suorittamissa ulkoisissa tarkastuksissa.

Boll & Kirch Filterbau GmbH:n tuotteissa lukee oikeutetusti "Made in Germany".

Laatuperiaatteet:

1. Työntekijöidemme motivaatio ja pätevyys. Herätämme työntekijöissämme kaipuun tehdä jotain!

2. Yksiselitteiset ohjeet. Konfliktit ovat moninaisia, vastaukset yksiselitteisiä!

3. Yhteistyö ja omavastuu. Jokaisen meidän työpanoksellamme on merkitystä!

4. Siisteys ja järjestys. Osoitus vahvasta yhteisöllisyydestämme!

5. Jatkuvat parannukset. Uudet ideat ovat meille aina tervetulleita!

6. Yksinkertaisuus. Rajoitumme olennaiseen!

7. Virheiden välttäminen ja virheiden ennaltaehkäisy. Opimme omista ja muiden virheistä!

8. Laadunvalvonta. Otamme sen todella tarkasti!

 

 

Zertifikate

Voit ladata laatusertifikaatit täältä:

Sertifikaatit