• iStock
  • Shutterstock

Periaatteet

Kestävän kehityksen periaatteet

Boll & Kirch Filterbau GmbH:lle ja sen liikekumppaneille laaditut kestävän kehityksen periaatteet

Kestävyys on pitkäaikainen strateginen menestystekijä, ei vain Boll & Kirch Filterbau GmbH:lle, vaan myös sen liikekumppaneille ja alihankkijoille. Uudella kestävää kehitystä koskevalla ohjesäännöllä tuetaan aktiivisesti kestävää taloushallintaa.

Boll & Kirch Filterbau GmbH:n yrityskulttuurin perustana on neljä yritystoiminnan arvoa: innostus, arvonanto, integriteetti ja järjestys. Näiden arvojen haluamme elävän yrityksemme sisällä ja liikesuhteissamme. Yhdessä kumppaniensa ja alihankkijoidensa kanssa Boll & Kirch Filterbau GmbH haluaa tukea ja varmistaa innovaatiot ja huippusuoritukset kestävällä tavalla. Yhteistyömme filosofia perustuu molemminpuolisiin odotuksiin ja velvollisuuksiin: Sen keskipisteessä ovat luotettavuus, läpinäkyvyys, tiedonvaihto ja kestävyys. Tämän kestävää kehitystä koskevan periaatteen tavoitteena on siksi yhteisen työstandardin luominen, tiedostustyö ja sitoutuminen vastuulliseen yritystoimintaan.

Odotamme, että suorat toimittajamme ja liikekumppanimme varmistavat nämä periaatteet alihankkijoidensa suhteen. Lisäksi he ottavat ohjeekseen kansainvälisesti tunnustetut periaatteet ja sopimukset kuten Yhdistyneitten kansakuntien Global Compactin (http://www.unglobalcompact.org) ja ILO:n kansainväliset työstandardit (http://www.ilo.org). Lisäksi kaikkien liiketoimien on toimitusketjun sisällä täytettävä paikalliset lait. Kun maakohtaiset lait, kansainväliset lakisäädökset, alan standardit ja nämä periaatteet käsittelevät samaa aihetta, on käytettävä aina tiukimpia näistä määräyksiä.

Kestävä kehitys:

Kestävän kehityksen mukainen toiminta perustuu taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kehityksen muodostamaan kolmeen pilariin, jotka ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa.B rundtland-komissio määritteli jo vuonna 1987 kestävän kehityksen kehitykseksi, "joka tyydyttää nykyisten sukupolvien tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa". Vaikka tämän selonteon julkaisemisesta onkin kulunut jo 20 vuotta, sen sisältö on yhä ajankohtainen.

Onko sinulla kysyttävää periaatteistamme? Lähetä sähköpostia