• iStock

I. Työolosuhteet/henkilöstö

A) Lapsityövoiman välttäminen

Missään tuotannon vaiheessa ei saa turvautua lapsityövoimaan. Yritysten on noudatettava lasten työllistämiseen tai heidän työpanoksensa käyttämiseen liittyviä ILO-sopimuksessa määriteltyjä suosituksia. Tämä alaikäraja ei saa olla alhaisempi kuin yleisen kouluvelvollisuuden päättymisikä, eikä missään tapauksessa alle 15 vuotta. Vaarallisia töitä koskeva alaikäraja on 18 vuotta.

B) Palkat ja sosiaalietuudet, työajat

Palkkojen ja sosiaalietuuksien on oltava minimipalkkoja, ylityötunteja ja lainmukaisia sosiaalietuuksia koskevien perusperiaatteiden mukaiset. Työaikojen on vastattava vähintään kulloisiakin lakimääräyksiä, alan käytäntöjä tai ILO-sopimuksessa määriteltyjä suosituksia, riippuen siitä, mikä näistä säännöstöistä on tiukin. Ylitöiden on oltava vapaaehtoisia ja työntekijöille on taattava vähintään yksi vapaapäivä kuuden peräkkäisen työpäivän jälkeen.

C) Työn vapaaehtoisuus

Kaikkien toimitusketjun aikana valmistuneiden tuotteiden on täytettävä kyseisen markkinasegmentin ympäristönsuojelustandardit. Tämä koskee kaikkia tuotannossa käytettäviä materiaaleja ja aineita. Sellaiset kemikaalit ja muut aineet, jotka muodostavat vaaran ympäristöön joutuessaan, on merkittävä asianmukaisesti. Niitä varten on luotava vaarallisten aineiden hallintajärjestelmä, jotta niiden turvallinen käsittely, kuljetus, varastointi, kierrätys tai uudelleenkäyttö ja hävitys saataisiin taattua.

D) Yhdistymisvapaus

Työntekijöillä on oltava mahdollisuus keskustella avoimesti työnjohdon kanssa työolosuhteista, ilman että heidän tarvitsee pelätä kostotoimenpiteitä. Heillä on oltava oikeus yhdistyä, liittyä ammattiiyhdistykseen, nimetä itselleen edustaja ja antaa valita itsensä edustajaksi.

E) Terveys ja turvallisuus

Työntekijä takaa, että työpaikalla vallitsee vähintäänkin kansallisia määräyksia vastaava työturvallisuus ja tukee jatkuvaa kehitystyötä työolosuhteiden parantamiseksi.

    Onko sinulla kysyttävää periaatteistamme? Lähetä sähköpostia