• iStock

II. Ympäristöstandardit

A) Ympäristövastuu

Yritysten on noudatettava ympäristöasioissa ennaltaehkäisyperiaatetta, tehdä aloitteita ympäristövastuun parantamiseksi sekä edistää ympäristöystävällisten tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

B) Ympäristöystävällinen tuotanto

Optimaalinen ympäristönsuojelu on taattava tuotannon kaikissa vaiheissa. Tähän sisältyy aktiivisuutta korostava toimintatapa negatiivisesti ympäristöön vaikuttavien onnettomuuksien seurausten välttämiseksi tai minimoimiseksi. Erityisen tärkeää tässä yhteydessä on energiaa ja vettä säästävien teknologioiden käyttö ja edelleen kehittäminen, mihin liittyy päästöjen vähentämistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä hyödyntävien menetelmien käyttö.

C) Ympäristöystävälliset tuotteet

Kaikkien toimitusketjun aikana valmistuneiden tuotteiden on täytettävä kyseisen markkinasegmentin ympäristönsuojelustandardit. Tämä koskee kaikkia tuotannossa käytettäviä materiaaleja ja aineita. Sellaiset kemikaalit ja muut aineet, jotka muodostavat vaaran ympäristöön joutuessaan, on merkittävä asianmukaisesti. Niitä varten on luotava vaarallisten aineiden hallintajärjestelmä, jotta niiden turvallinen käsittely, kuljetus, varastointi, kierrätys tai uudelleenkäyttö ja hävitys saataisiin taattua.

    Onko sinulla kysyttävää periaatteistamme? Lähetä sähköpostia