• iStock

III. Liiketoiminnan etiikka

A) Korruption torjunta

Kaikissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa ja suhteissa edellytetään noudatettavan rehellistä toimintatapaa. Korruptio, lahjonta, kiristys ja kavaltaminen ovat kiellettyjä kaikissa muodoissaan.

B) Syrjintäkielto

Työntekijöiden syrjintä on kiellettyä kaikissa muodoissaan. Tämä koskee muun muassa syrjintää sukupuolen, rodun, yhteiskuntaluokan, ihonvärin, vammaisuuden, ammattiyhdistykseen kuulumisen, poliittisen vakaumuksen, alkuperän, uskonnon, iän, raskaudentilan tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

C) Turvallisuus & laatu

Kaikkien tuotteiden on toimitettaessa täytettävä sopimuksin määritetyt laatu- ja turvallisuuskriteerit, ja niitä on voitava käyttää turvallisesti kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen.

    Onko sinulla kysyttävää periaatteistamme? Lähetä sähköpostia