Tutkimus & kehitys

Mahdollisuutemme

   

 • Ohjelmisto paineastioiden mitoitusta varten, esim. AD, ASME
 • 3D-CAD
 • Monifokuksinen stereo-mikroskopia, esim. suodatusaineiden tutkimusta varten
 • Gravimetrinen likamäärän määritys tarkkuusvaaoilla
 • Öljyn ja veden online-hiukkaslaskenta
 • Siirrettävä kierrekarapumppu 8 bar/16 m³/h ja taajuusmuuttaja
 • Virtaussimulaatio (CFD) jossa kaupallinen ja Open Source ohjelmisto
 • CFD, Computational Fluid Dynamics

  • Paikallisten virtaustilojen laskenta painehäviöiden määrittämiseksi ja suodatinpesien optimoimiseksi virtausteknisesti
  • Lyhytaikaisten virtausvaiheiden laskenta esim. paluuhuuhdontatoimenpiteiden optimoimiseksi ja paineheilahtelujen aiheut
  • Hiukkassimulaatio suodatusaineiden, syklonien ja suodatinpesien optimoimiseksi

 • Rakenneanalyysi (FEM)

  FEM, Finite-Elemente Methode

  • Rakenneosien muodon muutosten laskelma ottaen huomioon rakenneosien ja materiaalin ei-lineaarisen käyttäytymisen
  • Rakenneosien ja materiaalin käyttäytymisen optimointi
  • Omataajuuksien laskenta (modaalianalyysit)
  • Voima-muodonmuutos-ominaiskäyrien laskenta
  • Kosketusanalyysit
  • Kokeilut ja parannukset prototyypeillä
  • Lämmönsiirron ja lämpölaajenemisen laskenta

Koetelineemme

Analyysit eri koetelineiden avulla

 • Öljyn koeteline 14 m³ öljytilavuudelle, suurin läpivirtaus 400m³/h, Mobilgard 312, temperoitu 60 ºC lämpötilaan, normin mukainen likaisuus ISO-testipölyllä, painealue 0-16 bar, paineen, tilavuusvirran, hiukkasjakauman, jne. online-mittaustekniikka
 • Veden koeteline 4 m³ vesitilavuudelle, suurin läpivirtaus 130 m³/h, painealue 0-6 bar, määritetty likaisuus, paineen, tilavuusvirran, hiukkasjakauman, jne. online-mittaustekniikka
 • Suodatuselementtien jatkuvan kuormituksen koeteline
 • Kaasusuodattimen koeteline, aerosolierotusraekarkeuden, painehäviöiden, erotustehojen määritys, mittaukset paineen ollessa korkeintaan 6 baaria
 • Multi Pass -koeteline ISO 16889 mukaisesti
 • Bubble Point koeteline ISO 2942 mukaisesti
 • Kalvokoeteline
 • Merivesitestit eri laitoksien koetelineissä