Työsuojelu

Vuoden 2011 keskivaiheilta lähtien BOLL & KIRCH on pitänyt yllä työsuojelun hallintajärjestelmää OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assesment System). Olemme Lloyd's Registerin sertifioimat.

Tämä järjestelmä toimii yrityksen työsuojelun perustana.

Työsuojelun hallintajärjestelmämme OHSAS 18001 sisältää työsuojelun ja työturvallisuuden kaikki alueet sekä terveyden suojelun BOLL & KIRCH -yrityksessä.

Edut:

  • Työtapaturmien välttäminen ja/tai väheneminen
  • Työntekijöiden motivaation lisääntyminen, kun työpaikan turvallisuus on parempi
  • Laadun ja tuotteiden paraneminen
  • Tapaturmista aiheutuneiden kustannusten lasku
  • Epävarmuuden ja vaarojen minimointi

Tuotannossa työskentelevien BOLL & KIRCH -työntekijöiden kohdalla tämä tarkoittaa täysin konkreettisesti:

  • Kaikissa koneissa väsymyksenestomatot ja istuinpaikat
  • Huippumodernit koneet ja työmateriaalit
  • Täydelliset työolosuhteet ja uusimmat tekniikat hitsaamossamme ja maalaamossamme
  • Nostoavut ja nosturit useana eri mallina
  • Hallintopuolen työntekijöiden työpisteen ergonominen muotoilu