• Shutterstock
  • Shutterstock

Ympäristönhallinta

Ympäristöpolitiikkamme:

1. Velvollisuus suojella ympäristöämme!
2. Pyrkiä aina parempaan!
3. Tiedottaa avoimesti!
4. Ympäristön kuormittamisen ja tuhlauksen välttäminen!
5. Ympäristönsuojelu koskee kaikkia!

Velvollisuus suojella ympäristöämme

Luonnollisen ympäristömme ja tulevien sukupolvien elämänperusteiden säilyttäminen sekä yrityksen työolosuhteiden jatkuva parantaminen ja työpaikkojen varmistaminen ovat yritysjohdollemme tärkeitä asioita. Siksi se on ottanut velvollisuudekseen luoda ympäristönhallintajärjestelmän ja huolehtia siitä, että kansainvälisesti voimassa olevan ympäristönormin ISO 14001 vaatimukset täyttyvät.

Pyrkiä aina parempaan

Ympäristöä koskevien tavoitteiden määrityksellä ja ympäristönhallintajärjestelmän laatimisella yritysjohto on velvoittunut pyrkimään ympäristön tilan jatkuvaan parannukseen.

Tiedottaa avoimesti

Yrityksen kaikkia työntekijöitä on informoitu ympäristönhallintajärjestelmän tavoitteista. Boll & Kirch Filterbau GmbH:n ympäristöpolitiikka voidaan pyydettäessä antaa kaikkien siitä kiinnostuneiden tahojen luettavaksi.

Ympäristön kuormituksen ja tuhlaamisen välttäminen

Yritysjohto ja kaikki työntekijät ovat velvollisia välttämään kaikkea mahdollista tarpeetonta ympäristönkuormitusta. Käytettävissä olevat resurssit on käytettävä optimaalisella tavalla; energian, veden ja raaka-aineiden tuhlaamista on vältettävä. Valmistuksesta jäävät jätteet on ohjattava ympäristöystävälliseen ja mielekkääseen kierrätykseen tai hävitettävä ympäristön kannalta parhaimmalla tavalla.

Ympäristönsuojelu koskee kaikkia

Kauniilla sanoilla ei voi tehdä enää vaikutusta kehenkään. Vain teoilla ja tuloksilla, jotka jokainen yksittäinen ihminen jättää jälkeensä, on merkitystä. Ympäristönsuojelu on meidän kaikkien mahdollisuus.