Filtrering hos BOLL & KIRCH

Boll & Kirch Filterbau GmbH beskjeftiger seg utelukkende med utvikling og produksjon av filtersystemer for filtrering av væsker og gasser

Filtreringsprosessen er i prinsipp enkel og verden over allestedsnærværende: en væske eller en gass passerer et filterelement med vev-, spalter- eller porer som er dimensjonert slik, at bestemte uønskede faststoff partikler ikke kommer igjennom.

Industrielle komplekse prosesser blir påvirket av tallrike stoffegenskaper og omgivelsesbetingelser. Hertil hører for eksempel mengde, trykk, temperatur, tetthet, viskositet, aggressivitet, mussbelastning, partikkelstørrelse eller arten av mediumet som skal filtreres. På basis av mangeårig, systematisk forsking på disse påvirkningsfaktorene og deres vekselvirkning kan vi i dag tilby filtersystemer, som under prosessen og for sluttresultatet garanterer maksimal sikkerhet, pålitelighet og beskyttelse.

Bruksområdene for Boll & Kirch Filterbau GmbH er tallrike. De omfatter helt ulike industrigrener, som skip- og motorbygging, stål-, bil- og kjemiindustrien, energiproduksjon, vannrensning og - forsyning samt de forskjelligste medier som skal filtreres, som f. eks brennstoff, smøreolje, kjemikalier, gass, kjølesmørestoff, olje, rensemidler og vann. Derfor varierer også kravene til de nødvendige filtersystemene på de enkelte bruksområdene ekstremt. Vi praktiserer derfor et „todimensjonalt spesialiserings“ konsept. Med konsentrert og differensiert kompetanse behersker vi vårt metier i bredde og dybde.

 • aquaBoll

  aqaBoll

 • Bollfilter-Abwasserbehandlung Shutterstock
 • Optimarin BWT-System
 • 6.04

  BOLLFILTER AUtomatik 6.04

  Fotolia
 • Ice Braker

  Ice Braker

  Fotolia

3 klikk til produkt

News

13. Sep 2017 Boll & Kirch Filterbau GmbH presenterer aquaBoll. Et unikt automatfilter for automatisk vannfiltrering Les videre

06. Jun 2017 BOLL & KIRCH is one of the first companies to have completed the recertification of the management systems: ISO 9001 (quality), ISO 14001 (environment) and OHSAS 18001 (work safety & health) according to the standards of the 2015 versions. Les videre

15. Dec 2016 The Coast Guard Marine Safety Center issued the first U.S. Coast Guard Ballast Water Management System Type Approval Certificate to Optimarin AS. Les videre

12. Sep 2016 The company Boll & Kirch Filterbau GmbH has joined the Community of the "Lean Enterprise Institut" in Aachen. Les videre

Messer