Filtrering hos BOLL & KIRCH

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH beskjeftiger seg utelukkende med utvikling og produksjon av filtersystemer for filtrering av væsker og gasser

Filtreringsprosessen er i prinsipp enkel og verden over allestedsnærværende: en væske eller en gass passerer et filterelement med vev-, spalter- eller porer som er dimensjonert slik, at bestemte uønskede faststoff partikler ikke kommer igjennom.

Industrielle komplekse prosesser blir påvirket av tallrike stoffegenskaper og omgivelsesbetingelser. Hertil hører for eksempel mengde, trykk, temperatur, tetthet, viskositet, aggressivitet, mussbelastning, partikkelstørrelse eller arten av mediumet som skal filtreres. På basis av mangeårig, systematisk forsking på disse påvirkningsfaktorene og deres vekselvirkning kan vi i dag tilby filtersystemer, som under prosessen og for sluttresultatet garanterer maksimal sikkerhet, pålitelighet og beskyttelse.

Bruksområdene for BOLLFILTER er tallrike. De omfatter helt ulike industrigrener, som skip- og motorbygging, stål-, bil- og kjemiindustrien, energiproduksjon, vannrensning og - forsyning samt de forskjelligste medier som skal filtreres, som f. eks brennstoff, smøreolje, kjemikalier, gass, kjølesmørestoff, olje, rensemidler og vann. Derfor varierer også kravene til de nødvendige filtersystemene på de enkelte bruksområdene ekstremt. Vi praktiserer derfor et „todimensjonalt spesialiserings“ konsept. Med konsentrert og differensiert kompetanse behersker vi vårt metier i bredde og dybde.

 • Optimarin BWT-System
 • 6.04

  BOLLFILTER AUtomatik 6.04

  Fotolia
 • Ice Braker

  Ice Braker

  Fotolia
 • Queen Mary iStock
 • Planer und Ingenieure Shutterstock
 • Kunden Weg zu seinem Ziel Shutterstock

3 klikk til produkt

News

15. Dec 2016 The Coast Guard Marine Safety Center issued the first U.S. Coast Guard Ballast Water Management System Type Approval Certificate to Optimarin AS. Les videre

12. Sep 2016 The company Boll & Kirch Filterbau GmbH has joined the Community of the "Lean Enterprise Institut" in Aachen. Les videre

29. Aug 2016 The company Boll & Kirch Filterbau GmbH has been certified as National Board R-Stamp Holder (Repair-Stamp). Les videre

10. May 2015 Vedlikeholdsveiledningene og sikkerhetsforskriftene for BOLLFILTER automatikk type 6.18 serie er nå visualisert Les videre

Messer
East Med
Dato: 06. - 07. April 2017
Sted: Limassol, Kypros
Booth 7
Interalpin
Dato: 26. - 28. April 2017
Sted: Innsbruck, Austria
Hall A - Booth 19a
OTC Offshore Technology Conference
Dato: 01. - 04. May 2017
Sted: Houston, TX
Booth 3625