Filtrering hos BOLL & KIRCH

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH beskjeftiger seg utelukkende med utvikling og produksjon av filtersystemer for filtrering av væsker og gasser

Filtreringsprosessen er i prinsipp enkel og verden over allestedsnærværende: en væske eller en gass passerer et filterelement med vev-, spalter- eller porer som er dimensjonert slik, at bestemte uønskede faststoff partikler ikke kommer igjennom.

Industrielle komplekse prosesser blir påvirket av tallrike stoffegenskaper og omgivelsesbetingelser. Hertil hører for eksempel mengde, trykk, temperatur, tetthet, viskositet, aggressivitet, mussbelastning, partikkelstørrelse eller arten av mediumet som skal filtreres. På basis av mangeårig, systematisk forsking på disse påvirkningsfaktorene og deres vekselvirkning kan vi i dag tilby filtersystemer, som under prosessen og for sluttresultatet garanterer maksimal sikkerhet, pålitelighet og beskyttelse.

Bruksområdene for BOLLFILTER er tallrike. De omfatter helt ulike industrigrener, som skip- og motorbygging, stål-, bil- og kjemiindustrien, energiproduksjon, vannrensning og - forsyning samt de forskjelligste medier som skal filtreres, som f. eks brennstoff, smøreolje, kjemikalier, gass, kjølesmørestoff, olje, rensemidler og vann. Derfor varierer også kravene til de nødvendige filtersystemene på de enkelte bruksområdene ekstremt. Vi praktiserer derfor et „todimensjonalt spesialiserings“ konsept. Med konsentrert og differensiert kompetanse behersker vi vårt metier i bredde og dybde.

 • Boll & KIRCH at the SMM 2016

  SMM 2016

 • 6.04

  BOLLFILTER AUtomatik 6.04

  Fotolia
 • Ice Braker

  Ice Braker

  Fotolia
 • Queen Mary iStock
 • Planer und Ingenieure Shutterstock
 • Kunden Weg zu seinem Ziel Shutterstock

3 klikk til produkt

News

09. Mar 2016 On the topic "engine fuels and their treatment", BOLL & KIRCH will hold a lecture in Augsburg regarding the filtration of fuel oils and lube oils. Les videre

10. May 2015 Vedlikeholdsveiledningene og sikkerhetsforskriftene for BOLLFILTER automatikk type 6.18 serie er nå visualisert Les videre

Messer
SMM
Dato: 06. - 09. September 2016
Sted: Hamburg, Booth A1.422
Turbomachinery
Dato: 12. - 15. September 2016
Sted: Houston
Process Teknik
Dato: 04. - 06. October 2016
Sted: Göteborg