• Filterelemente

Filterelementer

Filterelementer er kjernen i ethvert BOLLFILTER og er tilpasset individuelt for de forskjellige bruksområdene til våre kunder. Enten det er i den kjemiske industrien, bilindustrien eller papirindustrien, eller i kraftverk, stålverk, i bergverk eller i olje- og gasstransport - ved bruk av den optimalt egnede veven blir filtrenes beskyttelsesfunksjon til enhver tid garantert og de definerte faste partiklene holdt sikkert tilbake.
Avhengig av filtertype og ønsket filtreringsytelse, brukes det forskjellige vever og materialer til filterelementene. Filtermiddelet som silinnsats eller filterpatron består av lin, rustfritt stål (CrNiMo-stål) eller polyester i forskjellige maskevidder, slik at man kan sikre kravene i henhold til kulegjennomgang henholdsvis ønsket filterfinhet. Filtermediet avhenger i tillegg til maksimalt oppnåelig filterfinhet også av temperatur- og trykkbestandighet og standtid. Mens rustfrie ståltrådvever kan rengjøres mange ganger og brukes over et lengre tidsrom, må svært fine engangspatroner med et filtermedium av filt, skiftes etter bruk.

Et filterelement består i hovedsak av et støttelegeme og filtermiddelet som er trukket på dette. Forskjellige konstruksjoner som stjernesiler, filterpatroner eller filterkjerner gir forskjellige størrelse på filterflatene. Med den optimale kombinasjonen av kjernekomponentene er det mulig å oppnå den ønskede rensevirkningen for hvert enkelt medium.
Filterpatroner for automatiske vannfiltre kan ved behov utstyres med et tynt, sølvholdig sjikt. Denne nyutviklingen fra BOLL & KIRCH med navnet FouleX virker antiseptisk og forhindrer eller reduserer oppbyggingen av biofilm. Biofilm består av mikroorganismer og avfallet fra disse, som i forbindelse med vann danner en hydrogelé. Denne hydrogeléen er forholdsvis stabil og vanskelig å fjerne fra filterpatronene. Belegget mangedobler standtiden til vannfilteret og forenkler rengjøringen, da det i mange tilfeller ikke lenger er nødvendig med en desinfeksjon av filterpatronene.

 

 

After-Sales Service

Carsten Wiese
Tel: +45 45 42 12 00
E-Mail: info@bollfilter.dk