Filterpatron

Filterpatroner er enveis-filterelementer som tilfredsstiller de høyeste kravene til partikkelseparasjon. De monteres i enkeltfiltre, (simpleksfiltre), dobbeltfiltre (dupleksfiltre) og for filtrering av tilbakespylingsvæske ved automatikkfiltre. Filterpatroner brukes som økonomiske og effektive filterelementer ved vannbehandling – fortrinnsvis av mindre mengder. Filterpatroner brukes på grunn av sin høye filterfinhet også som forfilter for beskyttelse av avanserte vannbehandlingssystemer.
En filterpatron består av plissert plast-, glassfiber-, filt- eller papirelementer som filtermiddel. Hullplate støttelegemer garanterer en optimal styrke og perfekt beskyttelse av filterfilten. Filterelementet kan filtrere svært fine smusspartikler fra 3 til 50 mikrometer, og brukes overveiende ved vannbehandling. På grunn av den store overflaten til de plisserte, det vil si foldede, elementene, utmerker filterpatronene seg ved en høy smussopptakskapasitet ved lavt trykkfall, høy volumstrøm og lang levetid.
Væsken gjennomstrømmer filterpatronene utenfra og innover. De oppsamlede smusspartiklene som sand, sot eller metallspon blir da sittende fast på overflaten til filtermediet. Den rensede væsken siver ut av filterpatronen og tilføres anlegget igjen. Fibrene til materialet i filterpatronene avgis ikke til vannet.

Filterpatroner brukes i BOLLFILTRE for rengjøring av følgende væsker:
• Vann
• Smøreolje
• Flytende drivstoffer, f.eks. tung fyringsolje (HFO) og lett fyringsolje (LFO)
Filterpatroner kan ikke rengjøres, men må skiftes. Hvis man forsøker å rengjøre dem, blir de skadet og filtreringsvirkningen opphører.

Filterpatron
Nøkkeldata:
Type med enkelt filter:1.78.1/1.58.1, BFB-P
Type med dobbelt filter:BFD, BFD-P, 2.04.5*
Type med automatisk filter:Spylebehandling for type 6.64
Filtreringsgrad
fra/til:
3 µm - 50 µm
Filtermiddel:- Papir (1)
- Polyester (2)
- Glassfiber (3)
Magnetisk innsats:-
Strømningsretning:► [   ] ◄
Rengjøring/utskifting:Engangsbruk
* for type 2.04.5 gjelder det ikke for alle filterhusstørrelser

tilbake

After-Sales Service

Carsten Wiese
Tel: +45 45 42 12 00
E-Mail: info@bollfilter.dk