Mantelsil

Mantelsilinnsatsen består av flere sylindriske sivmanteler. Disse gir en stor filtreringsoverflate med lite behov for plass og muliggjør bruken av finmaskede filtre.

Mantelsil
Nøkkeldata:
Type med enkelt filter:n1.03.2, 1.65.1/1.53.1
Type med dobbelt filter:2.05.5
Type med automatisk filter:
Filtreringsgrad
fra/til:
10 µm - 2 mm
Filtermiddel:Nett av rustfritt stål
Magnetisk innsats:valgfritt
Strømningsretning:► [  ] ◄
Rengjøring/utskifting:manuell rengjøring

tilbake

After-Sales Service

Carsten Wiese
Tel: +45 45 42 12 00
E-Mail: info@bollfilter.dk