Patronsil

Filterpatroner brukes i BOLL & KIRCH enkeltfiltre (simpleksfilter) og dobbeltfiltre (dupleksfilter). De består av bestandig, rustfritt ståltrådvev med en filterfinhet på 10 til 150 mikrometer. Alternativt kan det i patronsilen monteres en magnetinnsats for å holde tilbake finere metalliske partikler.
En filterpatron inneholder flere parallellkoblede vevkjerner, som stables eller skrus sammen og som alle har de samme dimensjonene. Dermed oppnår man en stor filterflate ved små byggemål. Patroninnsatsen utmerker seg med en spesiell høy differansetrykkbestandighet. Ved bruk av rustfritt ståltrådvev kan filterpatronene rengjøres flere ganger og brukes økonomisk over lang tid. Først og fremst ved høye temperaturer og i driftsomgivelser hvor plast, filt eller papir er uegnet, er en patronsil av rustfritt stål førstevalget.
Filterpatronene fra BOLL & KIRCH er godt egnet for filtrering av væsker med et lite innhold av faste stoffer, dvs. de brukes overveiende ved allerede svært rene væsker, f.eks. ved vannbehandling. For filtrering blir patroninnsatsen i filteret gjennomstrømmet utenfra og innover, slik at man kan oppnå en mekanisk overflatefiltrering. Patronsiler kan tilpasses de forskjellige kravene til industrien i tilnærmet ubegrenset grad.

Sammenlignet med en mantelsilinnsats utmerker en patroninnsats seg med betydelig større filterflate og lengre standtider, og takket være færre komponenter, en lettere rengjøring. I tillegg kan filterpatronene skiftes ut enkeltvis.
For rengjøring blir filterpatronene ganske enkelt tatt ut fra det avsperrede filterkammeret, rengjort manuelt med en rengjøringsvæske, blåst ut med trykkluft og satt inn i filteret igjen. Med det formavhengige fiksering og sentreringen av filterelementet, garanteres den høyeste prosess-sikkerheten.

Patronsil
Nøkkeldata:
Type med enkelt filter: 1.03.2, 1.65.1/1.53.1
Type med dobbelt filter: 2.05.5, BFD
Type med automatisk filter: -
Filtreringsgrad 
fra/til:
10 µm - 150 µm
Filtermiddel: Nett av rustfritt stål
Magnetisk innsats: valgfritt
Strømningsretning: ► [  ] ◄
Rengjøring/utskifting: manuell rengjøring

tilbake

After-Sales Service

Carsten Wiese
Tel: +45 45 42 12 00
E-Mail: info@bollfilter.dk