Ringsil

Ringsilen er konstruert på lignende måte som kurvsilen, men har en ekstra indre filtersylinder som øker filtreringsområdet med cirka 30 %.

Ringsil
Nøkkeldata:
Type med enkelt filter:1.03.2, 1.65.1/1.53.1
Type med dobbelt filter:2.05.5
Type med automatisk filter:-
Filtreringsgrad
fra/til:
70 µm - 2 mm
Filtermiddel:Nett av rustfritt stål
Magnetisk innsats:valgfritt
Strømningsretning:[ ◄ ► ]
Rengjøring/utskifting:manuell rengjøring

tilbake

After-Sales Service

Carsten Wiese
Tel: +45 45 42 12 00
E-Mail: info@bollfilter.dk