Stjernesil

Stjernesil brukes i enkeltfilter og dobbeltfilter for filtrering av væsker. Silinnsatsen er dermed hjertet er væskefilteret. Det består av et støttelegeme og filterduken som er trukket på dette. Vann, olje, smøremidler eller flytende brennstoff renner utenfra og inn gjennom filterelementet, smusspartikkel blir dermed filtrert ut gjennom filtermediet, den rengjorte væsken kommer ut av stjernesilen og blir ført tilbake til anlegget.
Takket være plisseringen av filtermiddelet av rustfritt stål har stjernesilen en stor filterflate på en svært liten diameter. Det gjør det mulig med rengjøringsintervaller som er langt fra hverandre, og bruk av fin silduk med lavt trykktap. Stjernesil når en filterfinhet å 10 til 250 mikrometer.
Trykktapet viser tilsmussingsgraden til filterelementet, alternativt kan også en indikator for differansetrykk monteres. Til rengjøring av stjernesilen må anlegget slås av ved enkeltfilter, eller, ved dobbeltfilter, kobles over til filterkammeret som står klart som reserve ved å betjene omkoblingsenheten.

Det kontaminerte filterkammeret blir først gjort trykkfritt med lufteskruen, huslokket til det deaktiverte filterkammeret åpnet, og stjernesilen tatt ut med silbøylen. Grove smusspartikler kan fjernes fra filterelementet ved å riste det. Smuss som sitter fast fjernes etter bløtlegging og spyling med en rengjøringsløsning og eventuelt med lett høytrykksspyling. For å avslutte rengjøringen blir filterelementet blåst ut med trykkluft. Etter maksimalt fire til fem timer kan stjernesilen settes rengjort tilbake inn i filterhuset.
Hvis væsken som skal filtreres inneholder en høy andel ferritter, kan stjernesilen i tillegg utstyres med en magnetinnsats. Denne magnetinnsatsen består av en sylinderformet magnet, som sitter på en metallstav og befinner seg midt i filterelementet. Til rengjøring blir magnetinnsatsen demontert før montering av stjernesilen, kontamineringen som sitter fast på den kan lett tørkes av.

Stjernesil
Nøkkeldata:
Type med enkelt filter:1.12.2, 1.78.1/1.58.1, BFB-P
Type med dobbelt filter:2.04.5, BFD, BFD-P
Type med automatisk filter:-
Filtreringsgrad
fra/til:
10 µm - 250 µm*
Filtermiddel:Nett av rustfritt stål
Magnetisk innsats:valgfritt
Strømningsretning:► [  ] ◄
Rengjøring/utskifting:manuell rengjøring
* for typene 1.12.2, 2.04.5: 10 µm - 150 µm

tilbake

After-Sales Service

Carsten Wiese
Tel: +45 45 42 12 00
E-Mail: info@bollfilter.dk