BOLLFILTER Automatisk Type 6.21/6.22

BOLLFILTER Automatfilter Type 6.21 er tatt fram for kontinuerlig filtrering av mindre drivstoffmengder. Filteret opererer hovedsakelig med beskyttelse av diesel injeksjon pumper. Når påkrevd, blir mediet renset segment for segment ved hjelp av en roterende tilbakspylingsenhet,- uten å avbryte filtreringsprosessen. Arbeidstrykket forblir nærmest konstant, og tilbakespylingsvolumet er ekstremt lavt. Filteret kan utstyres med en oppvarmingsenhet for varmt medium, med tilkobling i bunnen av huset, og med et bypass filter.
BOLLFILTER Automatisk Type 6.21/6.22
Nominell bredde DN 50 (alternativ med adapter til DN 32)
Filterelement Multi-Segment
Filterfinhet Alternativ 10 µm, 25 µm, 34 µm or 48 µm
Trykktrinn PN 16
Driftstemperatur maks. 160°C
Husmateriale kulegrafittjern
Kulegrafittgods - bypass filter med omskifter
- integrert varmekammer

Kontakt

Frode Tangen
Tel.: +47 668 00 111
E-Mail: ft@bollfilter.no

KONTAKTFORMULARER