Gassformet brennstoff

Innenfor skipsfarten må filteranlegg være tilpasset svært forskjellige krav: I tillegg til å beskytte motorene, er reduksjons av drivstoff-forbruket og miljøaspekter noe rederiene legger vekt på. De lange kjøretidene mellom havnene gjør robuste filteranlegg for feilfri drift av motorene uunngåelig.

I tillegg til tungolje og marinediesel spiller flytende naturgass (LNG) en stadig større rolle som moderne drivstoff for skip. Spesielt ved miljøaspekter er dette drivstoffet betydelig bedre enn diesel eller tungolje. Såkalte tostoffmotorer (dual fuel motors), som kan drives både med gass og med diesel eller tungolje, regnes også med til disse anleggene. I gassdrift trenger disse motorene et ytterligere drivstoff: Tennolje. Denne brukes til innledning av forbrenningen av gassen i stempelrommet. Denne tennoljen er en høyrenset diesel, som må filtreres svært inngående.

Gassfilteret skal beskytte motorkomponentene mot slitasje og skader, og må da kunne håndtere svært høye volumstrømmer.

Avhengig av forurensningene til den ubehandlede gassen, og partikler og aerosoler som føres med gassen, bruks det forskjellige metoder. Det kan da handle om en filtrering av faste stoffer, av væsker eller en kombinasjon av begge bestanddeler. Filtreringsresultatet er alltid avhengig av typen filtermiddel som bruks, filterelementet og den eventuelle foravskilleren kombinert med dette.

Som spesialist, også når det gjelder gassfiltrering, har BOLL &b KIRCH effektive produkter i programmet. Filterhus leveres av støpegods, stål eller rustfritt stål i de forskjellige trykktrinnene. Alle filterelementer er egne konstruksjoner og blir kun produsert av oss. Her bruker vi overveiende rustfritt stål og glassvatt som filtermiddel.

De valgte materialene og topp bearbeiding garanterer en presis funksjon, pålitelighet og vedlikeholdsfrihet til BOLL & KIRCH drivstoff-filter.

Enkeltfilter

Enkelt BOLLFILTER Type 1.12.2

Enkelt BOLLFILTER Type 1.12.2
Nominell bredde
DN 25 til DN 80
Tilkoplinger inline
Ja
Filterelement
Stjernesil
Sinnsatser
Kurvsil (ikke for Gassformet brennstoff)
mer informasjon

Enkelt BOLLFILTER Type 1.78.1/ 1.58.1

Enkelt BOLLFILTER Type 1.78.1/ 1.58.1
Nominell bredde
DN 65 til DN 350
Tilkoplinger inline
Nei
Filterelement
Stjernesil
Engangsinnsatser
mer informasjon

Dobbeltfilter

Dobbelt BOLLFILTER Type BFD-P HD

Dobbelt BOLLFILTER Type BFD-P HD
Nominell bredde
til DN 200 (mer på forespørsel)
Filterelement
- Engangsinnsatser av glassfiber / rustfritt stål (*)
-Rengjøringsbare elementer (stjernesil) laget av rustfritt stål
Filterfinhet
0,5 - 250 µm
mer informasjon