BOLLFILTER Automatisk Type 6.46/ 6.48

Dieselmotorer og dieselgeneratorer stiller økte krav til smøremiddelfiltreringen. Dette fordi kvaliteten til smøreoljen er en medvirkende faktor for levetiden, friksjonsfri motordrift og dermed også for høyden av driftskostnadene.

Smøreoljefiltrene BOLLFILTER Automatik type 6.46 og 6.48 overbeviser rederier, motorprodusenter og verft i hele verden fordi de...
... garanterer en definert renhetsgrad for den sirkulerende smøreoljen med presisjon.
... pålitelig muliggjør avbrudds- og feilfritt motorløp i varig drift, selv ved varierende motorforutsetninger.
... øker levetiden til motoren ved at de beskytter motorlagersted og reduserer lagerslitasje.
... med vedlikeholdsfrihet og lange standtider bidrar til at driftskostnadene holdes nede.
... er mer økonomisk og miljøvennlig enn filter med papirpatroner.

BOLLFILTER Automatik 6.46 og 6.48 er såkalte konstante skyllere. De trenger ingen eksterne energikilder og er konstruert vedlikeholdsfrie. Deres konstruksjon muliggjør både vertikal og horisontal bruk. . Disse egenskapene muliggjør en direkte montering å en motor. Takket være et turbinhjul som er installert i filterinngangen, blir volumstrømmen til skylleinnretningen dreid kontinuerlig. Den kontinuerlige tilbakeskyllingen på tvers av og mot strømmen garanterer en jevn rengjøring. I tillegg sørger en sikkerhetssil og filterpatronene samt overløpsventiler for sikkerhet mot nødsituasjoner. Dermed kommer aldri ufiltrert olje til motoren.

Konstruksjonen av BOLLFILTER Automatik type 6.46 og 6.48 er overbevisende enkel og robust, selv ved all presisjonen. Huset til det automatiske filteret er laget av kulegrafittjern, og tilgjengelig i forskjellige størrelser og nominelle diameter. Begge filtertyper kan uten problemer tilpasses til spesielle kundekrav. Spesielle husformer til montering på en motor eller en modul realiseres på kortest mulig tid, etter kundens ønsker.

Karakteristisk for disse smøreoljefilter fra BOLL & KIRCH er den jevne og permanente tilbakespylingen gjennom filterpatronene. Uten ekstern energi og fremmedmedium arbeider de fullstendig uavhengige og oppnår konstant høye rengjøringseffekter. Utover dette er reservedel- og vedlikeholdsbehovet ekstremt lavt.

BOLLFILTER Automatisk Type 6.46/ 6.48
Nominell bredde DN 50 - DN 150
Filterelement Vevpatroner
Filterfinhet 25 µm abs. til 48 µm abs.
Trykktrinn PN 10
Husmateriale Kulegrafittgods

Kontakt

Frode Tangen
Tel.: +47 668 00 111
E-Mail: ft@bollfilter.no

KONTAKTFORMULARER