Automatiks BOLLFILTER Type 6.18.3

Siden 2009 er et ballastvann-håndteringssystem obligatorisk på skip. Ballastvannbehandlingen skal forhindre ytterligere invasiv belastning av kystanleggene fra fremmede vannorganismer, som belaster havøkologisystemene i tiltakende grad.
Aggressivt sjøvann, hardnakket vedheftende organiske partikler og skjellbegroing i og utenfor ballastvannbehandlingsanleggene påvirker likevel deres optimale funksjon. Ved en pålitelig forfiltrering med BOLLFILTER Automatik type 6.18.3 er man sikret en solid beskyttelse for ballastvannanlegget.
I spenningsfeltet mellom strenge lovpålegg, ekstreme tekniske utfordringer og høyt økonomisk påtrykk, gir BOLLFILTER Automatik type 6.18.3 den ideelle løsningen for ballastvann-filtrering. Filteret står for kostnadsgunstig spissteknologi for nybygg og for etterutrustning av ballastvann-håndteringsystemer. Det overbeviser teknisk og økonomisk ved:

• det presise filtreringsresultatet,
• de høye gjennomstrømningsmengdene av sjøvann eller ballastvann per time,
• den optimerte spylevirkningen,
• sin lange levetid takket være robust konstruksjon og korrosjonsbestandig utrustning,
• sitt lille plassbehov og sin enkle installasjon,
• sitt lave vedlikeholdsbehov,
• sin økonomi ved innkjøp og drift.

Takket være automatisk tilbakespyling er man garantert en problemfri regenerering av filterveven. Filteret som arbeider helautomatisk er i henhold til forskriftene for vekstfri drift av skip. En gjennomgående serie med forskjellige husstørrelser og nominelle tilkoblingsdiametere tillater en dimensjonering av ballastvannfilteret tilpasset individuelle forhold. Dermed kan man oppnå betydelige kostnadsfordeler.

Sjøvannsfilteret for ballastvann krever kun et lite monteringsareal, noe som gjør det mer egnet til bruk både i nybygg og som etterutrustning. Dets enkle og robuste konstruksjon gjør det svært vedlikeholdsvennlig og langlivet. Kjernen til filteret er filterelementet, som ved den spesielt utviklede tilbakespylingsinnretningen muliggjør en svært effektiv og rask rengjøring, uten å avbryte filtreringsprosessen.

Automatiks BOLLFILTER Type 6.18.3
Merk Automatisk for filtrering av sjøvann, for beskyttelse av behandlingssystemer til ballastvann.
Nominell bredde DN 200 til DN 900
Filterelement Sylindriske filterstaver som er åpne I hver ende med hydrodynamiske elementer – vekselvis tilbakespyling med to spylearmer.
Filterfinhet ekstra utstyr 30 µm, 40 µm or 50 µm
Rückspülmedium Egenmedium
Trykktrinn Størrelser til DN 600: PN 10 ; Størrelser fra DN 700: PN 6
Husmateriale - Størrelser til DN 400: kule støpejern
- Størrelser fra DN 500: C-stål
Konstruksjonskjennetegn 2-sidet åpen, sylindriske filterpatroner med hydrodynamikk-element vekselvis returspyling med ekstra spylearm

Kontakt

Frode Tangen
Tel.: +47 668 00 111
E-Mail: ft@bollfilter.no

KONTAKTFORMULARER