Dobbelt BOLLFILTER Type 2.04.5

BOLLFILTER Duplex type 2.04.5 er et dobbeltfilter, som bukes til filtrering av væsker som vann, olje og flytende drivstoffer. Det kan monteres i suge- eller trykkledningene for beskyttelse av de etterfølgende anleggsdelene som ventiler, pumper, skyvere, manometer eller rørledninger, og beskytter dermed disse for tilsmussing og tilslamming.

Dobbeltfiltret BOLLFILTER Duplex type 2.04.5 består av to filterkammere. Som filterelement brukes det etter valg stjerne- eller kurvsiler, som kan fjerne partikler i væsken med filterfinhet fra 10 mikron til 5 mm. For å holde selv de minste metallpartiklene fast i filteret, kan man etter ønske også montere inn magnetstaver i silelementene.

Når det ene filterkammeret til dupleksfilteret er i filterdrift, er det andre kammeret allerede rengjort klart som reserve for væskefiltreringen. Når toleransegrensen for tilsmussingen i det aktive kammeret er nådd, angir trykktapet tilsmussingsgraden til filteret. Alternativt kan det monteres en tilsmussingsindikator.

Ved å betjene omkoblingskranen, kan man nå ta i bruk det rene filterkammeret som står i reserve, som væskefilter. Filterkammeret som tidligere har vært i drift, blir samtidig koblet ut. Omkoblingen til den rengjorte halvdelen skjer uten trykkstøt.

For rengjøring blir det tilsmussede filterkammeret gjort trykkfritt med lufteskruen, huslokket tas av og silelementet tas ut. Filterelementet spyles rent med en rengjøringsvæske og deretter blåst ut med trykkluft.

Styrken til dupleksfiltre ligger i at de, ut over kontroll av tetninger og filterrengjøring, kan brukes helt vedlikeholdsfritt, og at anlegget ikke må slås av ved tilsmussing. De brukes derfor først og fremst der hvor utkobling av maskiner og anlegg ikke uten videre er mulig, eller er svært uøkonomisk, for eksempel i sjøfart eller i produksjonsindustrien.

Dobbelt BOLLFILTER Type 2.04.5
Nominell bredde DN 25 til DN 80
Omkopling Tappekran
Filterelement Stjernesil
Kurvsil
Filterfinhet 10 µm - 5 mm
Trykktrinn PN 25
Husmateriale Kulegrafittgods
Kulegrafittgods - Differansetrykkindikator optisk eller elektrisk
- Oppvarming

Kontakt

Frode Tangen
Tel.: +47 668 00 111
E-Mail: ft@bollfilter.no

KONTAKTFORMULARER