Enkelt BOLLFILTER Type 1.12.2

Enkeltfilter type 1.12.2 er et partikkelfilter for vann og olje. BOLLFILTER benyttes over alt der filteret kan kobles fra med sperreorganer.

For filtrering av væsker blir det montert i suge- eller trykkledningen og beskytter dermed etterfølgende anleggsdeler, for eksempel pumper, lager, varmeveksle, ventiler eller rørledninger mot tilsmussing eller tilslamming.

Trykktapet i filteret angir tilsmussingsgraden. Alternativt kan man også montere en optisk eller elektronisk indikator for differansetrykk. For rengjøring av silelementet må man i motsetning til dupleksfiltere, slå av anlegget eller avbryte gjennomstrømningen ved hjelp av sperrearmatur. Filterkammeret blir da gjort trykkfritt med lufteskruen. Man kan da ta av huslokket og ta ut silelementet. Det demonterte silelementet skylles rent i rengjøringsvæske, f.eks. BOLL-CLEAN 2000, og blåses gjennom med trykkluft.

Den svært kompakte konstruksjonen, de minimale trykktapene og et lavt antall komponenter gjør væskefilteret spesielt robust, og sørger for at enkeltfilter type 1.12.2 med unntak av kontroll av tetningene og rengjøring av filterelementet er absolutt vedlikeholdsfritt. Deksellåset kan enkelt løsnes og sikres mot uvedkommende åpning med en ekstra dekselsikring.

Enkelt BOLLFILTER Type 1.12.2
Nominell bredde DN 25 til DN 80
Tilkoplinger inline Ja
Filterelement - Stjernesil
- Sinnsatser
Filterfinhet 10 µm til 5 mm
Husmateriale - Kulegrafittgods (EN-GJS-400-18)
- Edelstålgods
Kulegrafittgods - Differansetrykkindikator optisk eller elektrisk
- Lokksikring

Kontakt

Frode Tangen
Tel.: +47 668 00 111
E-Mail: ft@bollfilter.no

KONTAKTFORMULARER