Automatisk BOLLFILTER Type 6.18.2 Heavy Duty

Automatisk BOLLFILTER Type 6.18.2 Heavy Duty
Merk Filtertypen 6.18.2 er egnet for vanskelige bruksvilkår, f.eks. for filtrering av elve-, sjø- eller ballastvann.
Nominell bredde DN 200 - DN 1000
Filterelement Patron spaltet på tvers med glatt overflate og hydrodynamisk element
Filterfinhet 30 µm - 5 mm *
Rückspülmedium Egenmedium
Trykktrinn PN 6 / PN 10 (høyere trykk ved forespørsel)
Husmateriale Stål
Gummiert stål
Edelstål
spesielle legeringer
Konstruksjonskjennetegn 2-sidige, sylindriske filterpatroner med hydrodynamisk element - vekselvirkende tilbakespyling med andre spylearm
* avhengig av filterstørrelsen

Kontakt

Frode Tangen
Tel.: +47 668 00 111
E-Mail: ft@bollfilter.no

KONTAKTFORMULARER