BOLLFILTER Automatisk Type 6.18

Økonomisk drift av tekniske anlegg der det benyttes eller produseres store mengder kjølevann, industrivann og avløpsvann i åpne eller lukkede kretsløp, stiller de strengeste krav til filtreringen av væskene. Vannfiltrene som brukes her må

  • med presisjon garantere en definert renhetsgrad av væsken som behandles,
  • med pålitelighet garantere avbrudds- og feilfri drift av hele anlegget og
  • med vedlikeholdsfrihet og lange standtider sørge for at driftskostnadene holdes så lave som mulig.

BOLLFILTER Automatik type 6.18 oppfyller disse kravene til et industrielt vannfilter optimalt. Med sin unike, bipolare arbeidsmåte i filter- og tilbakespylingsdrift, setter den nye standarder innen vannfiltrering. Takket det selvrensende tilbakespylingssystemet og lav vedlikeholdsinnsats, er den ideell for drift i permanent kjørende anlegg – også i avsidesliggende strøk eller uten personal på stedet.

Det bipolare funksjonsprinsippet med tosidig åpne, sylindriske filterpatroner har flere fordeler i forhold til vannfilter med koniske eller pustende patroner:

  • De må byttes sjeldnere enn koniske og pustende patroner, ettersom den effektive tilbakespylingsfasen hindrer permanent tilstopping av patronene. Det sparer kostnader for personale og reservedeler.
  • Faststoffutskillelsen er klart mer pålitelig enn den til pustende patroner, ettersom det er fare for at smusspartikkel setter seg fast i lamellene til pustende patroner ved overgangen fra tilbakespylingsfasen til filtrering, og den opprinnelig definerte filterfinheten ikke lenger nås.
  • De kan, i motsetning til koniske og pustende filterpatroner, utstyres med langsspaltpatroner. Dermed oppnår de spesielt ved fibrøs tilsmussing overlegne rengjøringsresultater.

Konstruksjonen av BOLLFILTER Automatik type 6.18 er overbevisende enkel og robust, selv ved all presisjonen. Huset blir lagt av kulegrafittjern eller sveiset stål, avhengig av anleggsforutsetninger og egenskapene til væsken som skal filtreres. Det er tilgjengelig i forskjellige størrelser med nominell diameter opptil 1000 mm for gjennomstrømningsmengder opptil 10 000 m3/t. Silpatronene og alle innvendige deler, påmonterte rørledninger og skrueforbindelser er laget av krom-nikkel-molybdenstål. De eneste bevegelige delene er spylearmen og dekkarmen. Plasthylsene på disse etterjusterer seg selv automatisk.
Glidelageret og spylebøssingen av plast er tettet mot tilsmussing.

BOLLFILTER Automatisk Type 6.18
Nominell bredde DN 50 - DN 1000
Filterelement Patroner som er spaltet på tvers eller på langs, eller vevpatroner med glatt overflate
Filterfinhet 30 µm - 5 mm*
Rückspülmedium Egenmedium
Trykktrinn PN 10 (høyere trykk ved forespørsel)
Husmateriale Kulegrafittgods
Stål
Gummiert stål
Edelstål
spesielle legeringer
Konstruksjonskjennetegn 2-sidig åpne, sylindriske filterpatroner (bipolart funksjonsprinsipp)
* avhengig av filterstørrelsen

Kontakt

Frode Tangen
Tel.: +47 668 00 111
E-Mail: ft@bollfilter.no

KONTAKTFORMULARER