Forskning og utvikling

Våre muligheter

 • Multifokus stereo-mikroskopi, f.eks. for undersøkelse av filtermidler
 • Programvare for konstruksjon av trykkbeholdere, f.eks. AD, ASME
 • 3D-CAD
 • Gravimetrisk bestemmelse av smussmengde med presisjonsvekter
 • Online-partikkelteller for olje og vannn
 • Mobil skruespindelpumpe 8 bar / 16 m³/t med FI
 • Strømningssimulator (CFD) med kommersiell programvare og programvare med åpen kildekode
 • CFD, Computational Fluid Dynamics

  • Beregning av stasjonære strømningstilstander for bestemmelse av trykktap og for optimalisering av den tekniske strømningen til filterhus
  • Beregning av transient strømningsatferd for optimalisering, for f.eks. tilbakespylende atferd og for undersøkelse av skade grunnet trykkvariasjoner
  • Partikkelsimulering for optimalisering av filtermidler og sykloner  for filterhus

 • Strukturanalyse (FEM)

  FEM, Finite-Element Method

  • Beregning av komponentdeformasjoner som tar ikke-lineær komponent- og materialatferd med i beregningen
  • Optimalisering av komponent- og materialatferd
  • Bestemmelse av naturlige frekvenser (modalanalyse)
  • Bestemmelse av kraft-deformering-kjennetegn
  • Tester og optimalisering av prototyper
  • Beregning av varmeoverføring og termisk utvidelse

Våre testinstallasjoner

Analyse ved hjelp av ulike testinstallasjoner

 • Oljetestinstallasjon for 14 m³ oljevolum med en maksimal gjennomstrømning på 400 m³/t, Mobilgard 312, temperert ved 60 ºC, normalisert kontiminasjon med ISO-teststøv, trykkområde 0 - 16 bar, online-måling for trykk, volumstrømning, partikkeldistribusjon osv.
 • Vanntestinstallasjon for vannvolum på 4 m³, maksimal gjennomstrømning på 130 m³/t, trykkområde 0 - 6 bar, definert kontaminasjon, online-måling av trykk, volumstrømning, partikkeldistribusjon osv.
 • Kontinuerlig belastning-testinstallasjon for filterelementer
 • Gassfiltertestinstallasjon, bestemmelse av partikkelstørrelser fra aerosol-separasjon, trykktap, separasjonseffektivitet, målinger under trykk opptil 6 bar
 • Multi Pass-testinstallasjon i henhold til ISO 16889
 • Bubble Point-testinstallasjon i henhold til ISO 2942
 • Membrantestinstallasjon
 • Sjøvannstester ved testinstallasjonene til diverse institusjoner