Kvalitetssikring

Sertifikater

De viktigste målene til Boll & Kirch Filterbau GmBH er: Å ha tilfredse kunder og kontinuerlig forbedre vår produktkvalitet.

Av denne grunnen brukes høymoderne midler, kvalifiserte fagarbeidere og et motivert kvalitetssikringsteam til å holde et øye med våre kvalitets,- og bedriftsmål samt overholde alle retningslinjer.

Vårt kvalitetsstyringssystem ble designet i henhold til internasjonale standarder og kontrolleres regelmessig av Lloyd's Register Quality Assurance. Det har siden 1994 innehatt ISO 9001-sertifisering og siden 2004 også ISO 14001-sertifisering. Det ble sist sertifisert på nytt i 2017.

Daglig dialog med de ulike sertifiseringsfirmaene samt kontinuerlig godkjenning fra kunder i områdene kvalitetssikring og sertifisering er viktige indikatorer.

Kvalitetsstyringsmedarbeidere er til stede i alle produksjonsenheter. De foretar individuelle kontroller, forbedret feilanalyse og forhindring av feil.

Eksterne revisjoner sikrer  kontinuerlig forbedring.

Alle Boll & Kirch Filterbau GmbH-produkter er merket med «Made in Germany».

Kvalitetsprinsipper

1. Motivasjon og ferdigheter til våre ansatte

2. Klare retningslinjer. Det fins mange forskjellige  Konflikter, felles for de alle er at de trenger klare svar!

3. Samarbeid og individuelt ansvar. Hva hver og en av oss gjør, betyr noe!

4. Renslighet og ryddighet. Et tegn på en sterk følelse av felleskap!

5. Kontinuerlig forbedring. Nye idéer er alltid velkomne!

6. Enkelhet. Vi holder oss til det vesentlige!

7. Feilforhindring. Vi lærer fra egne og andres feil!

8. Kvalitetskontroll. Vi er omhyggelige med dette!

Sertifikater

Her kan du laste ned kvalitetssertifikatene:

Sertifikater