• Shutterstock
  • Shutterstock

Miljøstyring

Vår miljø-policy:

1. Å beskytte miljøet er vår forpliktelse!
2. Streb etter forbedring!
3. Informer åpent!
4. Forhindring av miljøskade og søppel!
5. Beskyttelse av miljøet er alles ansvar!

Å beskytte miljøet er vår forpliktelse!

Bevaringen av vårt naturlige miljø og livsgrunnlaget for framtidige generasjoner, tryggheten på arbeidsplassen så vel som den kontinuerlige forbedringen av arbeidsområder i firmaet er spesielt viktig for ledelsen. Derfor har de forpliktet seg til å implementere og opprettholde et miljøstyringssystem som innfrir kravene til den internasjonalt anvendbare miljøstandarden ISO 14001.

Streb etter forbedring

Med definisjonen på miljørelaterte mål og etableringen av et miljøstyringsprogram, forplikter ledelsen seg til en kontinuerlig forbedring av miljøsituasjonen.

Informer åpent

Alle firmaets ansatte vil blir informert om målene til miljøstyringssystemet og til miljø-policyen satt ut i praksis. Boll & Kirch Filterbay GmbHs miljø-policy kan på etterspørsel gjøres tilgjengelig for alle interesserte medlemmer av offentligheten.

Forhindring av miljøskade og søppel

Ledelsen og alle ansatte forplikter seg til å forhindre enhver tenkbar skade på miljøet som ikke er nødvendig. De tilgjengelige ressursene bør optimaliseres: sløsing av energi, vann og råmaterialer bør unngås. Søppelprodukter fra arbeidsplassen bør gjenbrukes på riktig måte eller kastes på en miljøvennlig måte.

Beskyttelse av miljøet er alles ansvar

Du kan ikke lenger imponere med flotte ord. Det som teller er handligene og resultatene som hvert individ etterlater seg.