• Begeisterung bei BOLLFILTER
  • Boll Team Fotolia

Forretningskultur

Forretningskultur

Grunnlaget for forretningskulturen hos BOLL & KIRCH består av fire verdier som påvirker hvordan foretaket tenker og handler::

«Det har aldri blitt oppnådd noe STORT uten entusiasme.»

Entusiasme: Våre ansatte skiller seg ut gjennom deres motivasjon og lidenskap. Hver individuelle avdeling bidrar med glød og entusiasme til at Boll & Kirch Filterbau GmbH oppnår suksess.

Anerkjennelse er et tegn på selvbevissthet og forståelse for andre.“

Anerkjennelse: BOLL & KIRCH ser det som meget viktig å behandle mennesker på en respektfull måte. Det handler imidlertid ikke bare om gjensidig respekt, men også om interessen, forståelsen og vennligheten som vises andre mennesker som er av største viktighet.

«Integritet er ikke en filosofi – Integritet er hardt arbeid.»

Integritet: Integritet avgjøres av samvittighetsfullhet og eksemplarisk atferd på arbeidsplassen. Hver ansatt blir inspirert til å delta i arbeidsmiljøet på en positiv måte.

«Disiplin er broen mellom mål og ferdighet.»

Disiplin: Kontrollert og ansvarlig atferd fra alle de ansatte er av største viktighet for at vårt foretak skal lykkes. Selvstyring og overførbare ferdigheter er enormt viktig på et globalt nivå.