• iStock
  • Shutterstock

Retningslinjer

Retningslinjer for bærekraftighet

Retningslinjer for bærekraftighet for Boll & Kirch Filterbay GmbH og deres datterselskaper

Bærekraftighet er en langsiktig strategisk suksessfaktor, ikke bare for Boll & Kirch Filterbau GmbH, men også for våre partnere og leverandører. Med de nye retningslinjene for bærekraftighet, vil bærekraftige økonomiske systemer bli aktivt etterspurt.

Grunnlaget for vår forretningstilnærming er basert på de fire verdiene til forretningskulturen hos Boll & Kirch Filterbau GmbH: entusiasme, anerkjennelse, integritet og disiplin. Vi ønsker at disse verdiene skal være en del av livet i vårt foretak og i våre forretningsforhold. Sammen med sine partnere og leverandører, ønsker Boll & Kirch Filterbau GmbH å støtte og sikre bærekraftig innovasjon og ytelse i toppklasse. Vår samarbeidsfilosofi er basert på gjensidige forventninger og forpliktelser: særlig pålitelighet, gjennomsiktighet, kommunikasjon og bærekraftighet. Målet med disse retningslinjene for bærekraftighet er derfor definisjonen av en felles ytelsesstandad, informasjonsarbeid samt forpliktelsen for ansvarlige forretninger.

Vi forventer at våre direkte leverandører og partnere sørger for at deres underentreprenører og underleverandører følger disse retningslinjene. De er også orientert mot internasjonalt anerkjente prinsipper og konvensjoner slik som Global Compact fra de Forente Nasjoner (http://www.unglobalcompact.org) og International Labor Standards fra ILO (http://www.ilo.org). I tillegg må alle forretningsaktiviteter i forsyningskjeden følge lokale lover. Hvis nasjonale lovmessige reguleringer, internasjonale statutter, industristandarder og disse retningslinjene dekker samme tema, må de sterkeste statuttene brukes.

Bærekraftighet:

Bærekraftig handling støtter seg på et konsept basert på tre søyler: økonomisk,økologisk og sosial utvikling som står i vekselvirkning med hverandre. Brundtland-kommisjonen definerte allerede i 1987 bærekraftig utvikling som en utvikling som „tilfredsstiller behovene til vår tids mennesker, uten at de setter fremtidige generasjoners muligheter i fare for å tilfredsstille sine egne behov“. Selv om apporten ble utgitt allerede for 20 år siden, har problemene den behandler, ikke mistet sin aktualitet.

Kontakt

Har du spørsmål om våre retningslinjer? Skrive e-post