• iStock

II. Miljøstandarder

A) Miljøansvar

I miljøproblematikken må bedriften gå frem etter forebyggelsesprinsippet, ta initiativer for å fremme større miljøansvar og fremme utviklingen og utbredelsen av miljøvennlige teknologier.

B)  Miljøvennlig produksjon

I alle faser av produksjonen må det sikres et optimalt miljøvern. Til dette hører en proaktiv fremgangsmåte for å unngå eller minimalisere følgene av uhell som kan ha en negativ innvirkning på miljøet. Særlig betydning har i den forbindelse bruk og videreutvikling av energi- og vannbesparende teknologier - preget av bruken av strategier for utslippsreduksjon, gjenbruk og resirkulering.

C)  Miljøvennlige produkter

Alle produkter fremstilt i leverandørkjeden må tilfredsstille miljøvernstandarden i sine relevante markedssegmenter. Dette omfatter alle materialer og stoffer som settes inn i produksjonen. Kjemikalier og andre stoffer som utgjøre en fare ved utslipp til miljøet, må identifiseres. For disse må det opprettes en administrasjon for farlige stoffer, slik at de kan håndteres, transporteres, lagres, gjenvinnes og brukes på nytt ved hjelp av passende fremgangsmåter.

    Kontakt

    Har du spørsmål om våre retningslinjer? Skrive e-post