• iStock

III. Forretningsetikk

A)  Korrupsjonsbekjempelse

Det forventes størst mulig integritet i alle forretningsaktiviteter og forretningsforbindelser. Alle former for korrupsjon, bestikkelser, utpressing og underslag er strengt forbudt.

B) Diskrimineringsforbud

Enhver form for diskrimering av medarbeidere er forbudt. Dette gjelder urettferdig behandling for eksempel på grunn av kjønn, rase, kaste, hudfarge, funksjonshemming, fagforeningstilhørighet, politisk overbevisning, herkomst, religion, alder, svangerskap eller seksuell legning.

C) Sikkerhet og kvalitet

Alle produkter og ytelser må ved levering tilfredsstille de lovfestede kvalitets- og sikkerhetskravene og kunne brukes sikkert på sitt bruksområde.

    Kontakt

    Har du spørsmål om våre retningslinjer? Skrive e-post